Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Bobkalnio gatvė, Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Sklypas kad. Nr. 6655/0004:516 Paliūniškio k. v., žemės sklypo naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Statinių nėra

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projekto vadovas: Dinas Bučas, atestato Nr. 18900, [email protected], tel. Nr. +37065630994;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

R.Š.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinimas vykdomas nuotoliniu būdu tel. +370 656 30994; el. p. [email protected], darbo dienomis 9:00-17:00 val., internete: https://www.panrs.lt/projektiniai-siulymai/

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022 05 11 16:00 val. el. paštu [email protected], telefonu +370 656 30994.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu: https://us02web.zoom.us/j/87882588841

2022 m. gegužės 11 d. nuo 16:00 val.


Architektūros skyriaus informacija

image_print