Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Tilto g. 35, Krekenava, Panevėžio r., kad. Nr. 6648/0004:20 Naujarodžių k.v.; 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

7.3 – Prekybos paskirties pastatas – operatorinė;

7.17 Pagalbinio ūkio paskirties pastatas – stoginė;

9.1. Naftos tinklai;

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

  1. Juodaitytė tel.: +370 699 34205; el. paštas [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Viados NT“; tel. 8-698-40726, Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., LT-14302 Vilniaus r.

 Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Rusnė“ tel.: +370 699 34205, el. paštas: [email protected]. darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimamas iki viešo susirinkimo ir jo metu.

  • raštu adresu UAB “Rusnė”, Miško g. 30-78, Kaunas, LT-44313;
  • raštu elektroniniu paštu: [email protected];

teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:

  1. vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
  2. pasiūlymo teikimo data;
  3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas atsako raštu per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2020 m. kovo 17 d. raštu Nr. (14)-D8(E)-1262 „Dėl viešinimo procedūrų rengiant teritorijų planavimo ir statinių (jų dalių) projektinių pasiūlymų dokumentus“: <…> visi svarstymai (rengiant viešus projektinių pasiūlymų svarstymus ir teritorijų planavimo dokumentų viešus svarstymus), jeigu nėra galimybės jų atidėti, gali būti organizuojami tik internetinės vaizdo transliacijos būdu, užtikrinant tiesioginę vaizdo, garso transliaciją ir jos įrašą, jį išsaugant ir, esant poreikiui, sudarant galimybę valstybinę priežiūrą įgyvendinantiems subjektams gauti prie jo prieigą su galimybe jo peržiūrai.

Su projektu bus galima susipažinti 2021 m. liepos mėn. 12 d. 15:00 val. tiesioginio internetinio vaizdo transliavimo metu. Viešojo susirinkimo tiesioginės transliacijos nuoroda:

https://zoom.us/j/5854552046


                                                                                      Projekto vadovas Algimantas Mačionis

image_print