Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

33/110 kV Bliūdžių TP:

Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bliūdžių k., Nr. 6604/0003:398 Bernatonių k.v.

Patekimas į skirstyklą (žvyro danga):

Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bliūdžių k., Nr. 6604/0003:171 Bernatonių k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

33/110 kV Bliūdžių TP:

Kita/Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Patekimas į skirstyklą (žvyro danga):

Žemės ūkio/ Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

33/110 kV Bliūdžių TP:

Inžineriniai statiniai – Inžineriniai tinklai – Elektros tinklai

Patekimas į skirstyklą (žvyro danga):

Inžineriniai statiniai – Kiti inžineriniai statiniai – Kitos paskirties inžineriniai statiniai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Ener-G design, UAB projekto vadovas Vidas Džervus, el. p. [email protected]; tel. +370 686 13837

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Panevezys BESS, UAB, Svajonių g. 14C-1, LT-10101 Vilnius, tel. +370 614 58 636;

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Islandijos pl. 67, LT-49171 Kaunas, 8.00-16.00 val., tel. +370 686 13837;

Panevėžio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje https://www.panrs.lt/projektiniai-siulymai/

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Islandijos pl. 67, LT-49171 Kaunas; el. paštu [email protected]; kitu būdu tel. +370 686 13837;

Pasiūlymus galima teikti iki viešo susirinkimo ir susirinkimo eigoje.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2024-05-29, 15.00 val.

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

Susirinkimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmMyOTJiMWMtYWU3ZC00YTFjLWJjZjQtNjJjODhlZmNjZDI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223d6a08b6-c8c7-4067-b94e-b4a22729b15d%22%2c%22Oid%22%3a%22a75a8e69-9c2b-46e1-b619-d328a1b8dcae%22%7d


Architektūros skyriaus informacija

image_print