Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kitos paskirties pastato (automobilių paruošimo pardavimui) Panevėžio raj., Panevėžio sen., Senamiesčio km., Smėlynės g.175, statybos projektas

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis: kita

Naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Kitos paskirties pastatas (7.22.)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Panprojektas“, Laisvės a.18, LT – 35173 Panevėžys, tel/fax 8-45 58 18 75; Projekto vadovas: Renata Skemundrienė, (atestato Nr. 16508); tel. 8 612 22801; el. paštas: [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „AURESA“; į.k. 303232277; Smėlynės g. 175, Senamiesčio km.,, Panevėžio sen., Panevėžio raj., tel.(8-45) 508275;_el.p.: [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „AURESA“ patalpose, adresas: Smėlynės g. 175, Senamiesčio km.,, Panevėžio sen., Panevėžio raj.

UAB „Panprojektas“ patalpose, adresas: Laisvės a.18, Panevėžys; tel.  (8 612 22801)

8:00-12:00 val. ir 13:00-17:00 val. iki 2024-03-19

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu adresu [email protected] iki 2024-03-19

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

organizuojamas 2024-03-19 16:00 val. virtualioje erdvėje, prisijungimo nuoroda

„Microsoft Teams“ susitikimas

Prisijunkite naudodami kompiuterį, mobiliųjų įrenginių programėlę arba kambario įrenginį

Spustelėkite čia norėdami prisijungti prie susitikimo

Susitikimo ID: 369 241 934 106

Slaptasis kodas: JWT5NX

Atsisiųsti „Teams“ | Prisijungti žiniatinklyje

Sužinokite daugiau | Susitikimo parinktys

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWE4NzA4OTYtZWYzMC00OTc0LWE2MmMtNGU2ZTkzNDQ3NDhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0302478-12ca-4f59-95f8-a65afe03cc17%22%2c%22Oid%22%3a%22c6abd4dd-8482-4aba-8d7e-5d521eb8cc12%22%7d

Pateikti duomenys teisingi ir sutinku, kad mano asmens duomenys (atstovaujamo asmens duomenys) būtų naudojami Panevėžio rajono savivaldybės informacinėse sistemose


Architektūros skyriaus informacija

image_print