Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Privažiavimo kelio prie rekonstruojamų uždarymo įtaisų Nr. 1, 2, 6, 7 Tutiškių k., Karsakiškių sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 6655-0004-0011, 6655-0004-0268 Pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esamų statinių nėra

Statomų statinių paskirtis: susisiekimo komunikacijos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB ,,Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas

Egidijus Lepeška, tel.: +37062796766, el. paštas: [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius Tel.: +37052360855, el. paštas: [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB ,,Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas

Darbo dienomis iki 2023-09-29 dienos, nuo 9:00 val. iki 16:00 val., tel.: +37062796766; (prieš atvykstant informuoti telefonu), bei Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu: https://www.panrs.lt/projektiniai-siulymai/

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-09-29 dienos el. paštu: [email protected] arba adresu: UAB

,,Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2023-09-29 dieną nuo 15:00 val. iki 16:00 val.

Transliacijos nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZTliODM2NGItY2MyMi00ODBmLThjMzYtOTBhYjY2ZTg4YzRk%40threa d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2262575305-f904-40b8-bb31- 97ace5164d85%22%2c%22Oid%22%3a%2250b326a6-3b94-4bf9-a82e-dd4028f7016b%22%7d

Pastaba: transliacijos metu vaizdas ir garsas bus įrašinėjami


Architektūros skyriaus informacija

image_print