Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti kitos paskirties inžinerinio statinio, 8398 kW galios saulės šviesos energijos elektrinė Ėriškių k., Upytės sen., Panevėžio r. sav. statybos projekto projektiniai pasiūlymai.
Statybvietės adresas – Ėriškių k., Upytės sen., Panevėžio r. sav.

Žemės sklypo duomenys: kad. Nr. 6619/0004:179
Statinio paskirtis – INŽINERINIS STATINYS
Projektuotojas- UAB „Green Genius“ (OZO G. 10A, VILNIUS, LT-08200)

DIREKTORIUS – Ruslan Sklepovič

PROJEKTO VADOVAS – Edvinas Jockus Tel. Nr. +37069931703
Statytojas UAB „GG LTU S7“, ĮM. K. 302860368, OZO G. 10A, LT-08200, VILNIUS
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Panevėžio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.panrs.lt/. Papildoma informacija apie projektą tel. +370 690 40768.
Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti el. paštu [email protected] iki 2023-05-19.
Viešasis susirinkimas įvyks 2023-05-19 15.00 val. Statytojo pageidavimu nuotoliniu būdu:

Susirinkimo ID: 361 684 595 502
Slaptažodis: sC94mM

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODA0OGQxNjQtM2Y3MS00YWJlLWFlM2MtMmQxMTU2MzQ4NDM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef5aca44-4a1e-4194-be6b-8dc0443e0e45%22%2c%22Oid%22%3a%22800640fe-e4e2-47c7-a612-4a4c78b4594e%22%7d


Architektūros skyriaus informacija

image_print