Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k., Panevėžio aplinkl. 22B (6677/0003:233 Šilagalio k.v.).

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita / Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Kitos paskirties inžinerinis statinys – uždaro tipo substrato lagūna (rezervuaras).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Algimantas Mačionis (kvalifikacijos atestatas Nr. 1450, išduotas nuo 2017-09-26), tel. Nr. +370 610 40 355, el. p. [email protected], projektinių pasiūlymų rengėjas Irma Drublionytė, el. p. [email protected], UAB „Rusnė“ Miško g. 30-78, Kaunas.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Engerta“, įm. k. 305592516, Panevėžio r, Šilagalio k., Miško g. 2B, LT-36220, tel. +370 671 99377.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB ”Rusnė” patalpose, Miško g. 30-78, Kaunas, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val., tel. nr.

+370 610 40 355.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Raštu: Miško g. 30-78, Kaunas, el.p.: [email protected], per visą darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais iki viešo susirinkimo pradžios.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu: https://zoom.us/j/5854552046

2024 m. gegužės 30 d. 16.00 val.


Architektūros skyriaus informacija

image_print