Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

PANEVĖŽIO R. SAV., RAGUVA, LAISVĖS G. 39

(žemės sklypas Kad. Nr. 6665/0003:118);

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

  1. Žemės sklypo paskirtis – Kita;
  2. Naudojimo būdas – Komercinės paskirties objektų teritorijos;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

NEGYVENAMIEJI PASTATAI [7.22.]

NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI [9.5.],

ELEKTROS TINKLAI [9.6.],

KITI INŽINERINIAI TINKLAI [9.8.],

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI [12.]

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB “Kima group”, į. k. 302811595, buveinės adresas Gėlių g. 24, Pageležių k., LT-20278 Ukmergės r., tel. Nr. +370 699 97741, el. paštas [email protected]

ir Arnoldas Jakubėnas, kvalifikacijos atestatas Nr. 35824, el. paštas [email protected] , tel. Nr. 860035514.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Panevėžio rajono savivaldybė, į. k. 188774594, adresas Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, el. Paštas [email protected] , tel. Nr.  (8 45) 58 29 46 .

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Panevėžio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.panrs.lt (papildoma informacija tel. 860035514)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projekto rengėjams el. paštu [email protected] arba [email protected] iki 2023-11-21

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas įvyks 2023-11-21 17.00 val. nuotoliniu būdu, prisijungus:

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/77364724123?pwd=DzEa3rSY1vOURKH8ILafSEFmLbiLUp.1  

Meeting ID: 773 6472 4123

Passcode: hquDw6


Architektūros skyriaus informacija

image_print