Kur stoti mokytis, kad studijos būtų ne tik naudingos ir įdomios, bet ir atvertų platesnes karjeros perspektyvas, – abiturientų galvos skausmas. Tinkamas profesijos pasirinkimas – vienas svarbiausių sprendimų, nuo kurio priklausys gyvenimo kokybė.

Didžiausios Lietuvos profesinio aukštojo mokslo institucijos Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas kviečia rinktis su žemės ūkiu susijusias studijų programas. Tai Agroverslo technologijos, Veterinarija, Cheminė anlizė, Kraštovaizdžio dizainas ir Maisto technologija.

Lietuva – žemdirbiškas kraštas, tad savo ateitį planuojantiems sieti su žemės ūkiu itin patraukli turėtų būti Vilniaus kolegijos agroverslo technologijų studijų programa. Studentai gali rinktis Žaliojo kurso ir Tvaraus ūkininkavimo sistemų specializacijas. Baigusieji ne tik geba valdyti įvairią žemės ūkio techniką ir įrenginius, bet ir puikiai .pasiruošia darbui tarptautinėse žemės ūkio verslo struktūrose, su žemės ūkiu susijusiose organizacijose, žemės ūkio žaliavų perdirbimo įmonėse, žemės ūkio konsultavimo institucijose ar imasi nuosavo verslo plėtros.

Studentus iš visos Lietuvos į Vilniaus kolegiją vilioja ir veterinarijos studijos. Ši specialybė atveria daug karjeros kelių: baigusieji dirba smulkiųjų gyvūnų veterinarijos klinikose, gyvulių ūkiuose, privačiose veterinarijos paslaugų įmonėse, zoologijos parduotuvėse, beglobių gyvūnų organizacijose, maisto ir veterinarijos laboratorijose, farmacijos įmonėse ar pradeda savo verslą – tampa aukštos kvalifikacijos veterinarijos felčeriais. Baigę studijas studentai geba profesionaliai asistuoti veterinarijos gydytojui chirurginių operacijų metu, išmoksta parengti gyvūnus medicininėms procedūroms bei tyrimams, suteikti pirmąją pagalbą, įvertinti klinikinę gyvūno būklę ir negalavimus.

Chemija yra nepaprastai žavi mokslo sritis, kurioje susijungia fizika ir matematika, biologija ir medicina, žemės ūkio ir aplinkos mokslai. Be cheminių tyrimų neišsiverčiama kuriant ir gaminant chemijos, biotechnologijų, agrochemijos, kosmetikos, maisto produktus, atliekant mokslinius ir aplinkos apsaugos tyrimus. Baigusieji cheminės analizės studijas tampa kvalifikuotais tyrėjais, gebančiais valdyti šiuolaikinę laboratorijos įrangą, atlikti chemines ir biochemines analizes.

Vilniaus kolegija studentus kviečia rinktis ir kraštovaizdžio dizaino studijas. Tai viena perspektyviausių ir savo potencialo Lietuvoje dar neišnaudojusių specialybių. Žmonės statosi individualius namus, puoselėja sodybas ir vienkiemius, nori, kad miestuose ir miesteliuose juos suptų sutvarkytos viešosios erdvės, išpuoselėti parkai. Akivaizdu, kad kraštovaizdžio dizaino paslaugų populiarumas sparčiai auga. Kraštovaizdžio dizainas – įvairi ir besiplečianti sritis, jaunuoliai studijuoti gali rinktis tai, kas jiems išties įdomu: kraštovaizdžio architektūrą, mažąją želdynų architektūrą, inžinerinę grafiką, dendrologiją bei dar daug kitų dalykų. Baigusieji studijas geba parengti įvairių objektų sklypo tvarkymo ir želdinimo projektus, pagal biologines savybes parinkti dekoratyvinius augalus, išmano augalų dauginimo, auginimo ir priežiūros technologijas.

Visuomet viena paklausiausių specialybių išliks maisto gamyba. Pasirinkusieji Vilniaus kolegijoje maisto technologijos studijas galės specializuotis duonos kepimo, mėsos arba maitinimo įstaigų technologijų srityje. Baigusieji studijas tampa  aukštos kvalifikacijos maisto technologijų specialistais.

Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultete  studijuoti galima tiek valstybės finansuojamose, tiek ir nefinansuojamose vietose. Stojant į valstybės finansuojamą vietą reikia būti išlaikius 3 valstybinius brandos egzaminus.
Patekti į valstybės nefinansuojamą vietą reikia būti išlaikiusi bent 1 valstybinį brandos egzaminą.
Minimalus konkursinis balas, renkantis  studijas, yra ne mažesnis kaip 4,3.

Gerai besimokantys studentai gali gauti stipendiją. Studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose ir neturintiems akademinių skolų, pagal studijų rezultatus gali būti skiriamos ir skatinamosios stipendijos. Be to, studentams, priimtiems studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose, gali būti skiriama studijų stipendija. Ją gauna surinkę aukščiausius vidurinio ugdymo programų balus. Metinis studijų stipendijos dydis atitinka vienerių studijų metų kainos dydį. Žemės ūkio ministerija 2021–2022 akademiniams metams yra numačiusi skirti lėšų tikslinių skatinamųjų stipendijų mokėjimui studentams, studijuojantiems programas, susijusias su žemės ūkio sektoriumi.
Geriausiai besimokantys ir aktyviai mokslo taikomojoje veikloje dalyvaujantys studentai gali pretenduoti į kasmet skiriamas darbdavių  vardines stipendijas, o  pažangiausi studentai – ir į Lietuvos prezidentų vardines stipendijas.

Galiausiai tikrai žavi ir potencialiai būsimųjų darbdavių plejada. Fakulteto absolventai dirba „Thermo Fisher Scientific Baltic“, „TEVA Baltic“. „Biotechpharma“, „Vilniaus planas“, VU Botanikos sodas, „Biovela Group“, „Kauno grūdai“, „Vilniaus pergalė“, „Utenos mėsa“ ir kituose savo srities rinkos lyderiuose.

Atvykusieji studijuoti iš kitų miestų turi galimybę apsigyventi pačiame Vilniaus centre, šalia kolegijos esančiame bendrabutyje, kuriame sudarytos puikios buities sąlygos, veikia nemokamas interneto ryšys. Bendrabučio nuomos mokestis – vos nuo 55 eurų už mėnesį. Studentai pagal mainų programas turi galimybes išvykti į Suomiją, Čekiją, Portugaliją, Lenkiją, Turkiją bei kitas šalis dalinėms studijoms ir praktikai.
Daugiau informacijos: https://atf.viko.lt/


Vilniaus kolegijos informacija 

image_print