„O jei taip prabilus Maironio eilėmis? Žmogaus, kuris Lietuvos valstybės aušrą stebėjo savomis akimis, fiksavo sava ranka, savuose eilėraščiuose…“ – „Tautiška giesme“ ir šiais žodžiais sekmadienio pavakarę Paįstrio kultūros centro Daukniūnų padalinyje prasidėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtas renginys. Visa koncerto „Vienybėje žydinti laisvė“ programa buvo apipinta tautinio atgimimo dainiaus eilėmis, kurios parašytos daugiau nei prieš šimtmetį palaikė tautinę dvasią anuomet, virpina lietuvių širdis ir dabar.

Jau niekas tavęs taip giliai nemylės,
Kaip tavo nuliūdęs poeta!
Ar kas ir kančių tiek pakelti galės
Tiktai dėl tavęs, numylėta?
<…>
Poetams kitiems numylėta ranka
Iš laurų vainiką nupynė,
Tu jį nors atmint ar atminsi kada?
Tu, jo numylėta t ė v y n e!“
                              Maironis

Gilūs žodžiai, skatinantys susimąstyti, buvo palydėti daukniūnietės Vytautės Atstupėnaitės kanklių skambesio. Jaunoji muzikantė atliko du kūrinius, kurių vienas – „Ramunėlės“ – priminė apie artėjančio pavasrio džiaugsmus, o antrasis – Alfonso Mikulskio „Siuntė mane motinėlė“ – buvo skirtas valstybingumo dvasiai puoselėti. 

Muzikinių kūrinių gausą iš Pakruojo rajono daukniūniečiams atvežė skrabalininkas Egidijus Impolis. Savo energija, gyvybinga muzika ir gerai žinomomis dainomis jis nulydėjo žiūrovus iš lyriškos, romantiškos, maironiškos nuotaikos apsupties į džiugesnes akimirkas. Grodamas skrabalais, pasakodamas apie jų gaminimo ypatybes, skrabalininkų tradicijas, jis pamažu sužadino susirinkusiųjų smalsumą ne tik patiems pamėginti groti, bet ir šokti. Vos įpusėjus koncertui žiūrovai stojo iš savo vietų ir jau sukosi ratelyje.

Vienybėje, muzikoje, dainose ir šokiuose Daukniūnuose jau sužydo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventė, o šventinė savaitė dar tik prasideda.


Tekstas ir nuotraukos Paįstrio kultūros centro Daukniūnų padalinio vadovės Arnetos Matuzevičiūtės

image_print