Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Vieno buto gyvenamojo namo, Pušynėlio g. 7, Molainių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas“.

 1. Projekto pavadinimas: Vieno buto gyvenamojo namo, Pušynėlio g. 7, Molainių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas.
 2. Statybvietės adresas: Pušynėlio g. 7, Molainių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. (žemės sklypo kad. Nr. 6677/0005:331).
 3. Žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.
 4. Žemės sklypo naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
 5. Statinio paskirtis: gyvenamosios paskirties (vieno buto) namas.
 6. Statinio kategorija: neypatingasis statinys.
 7. Statybos darbų rūšis: naujo statinio statyba.
 8. Statytojas: J. S. (duomenys nuasmeninti).
 9. Projektuotojas: UAB „IVES“, įmonės kodas 148533233, adresas: P. Puzino g. 19-8, Panevėžys, el. p.: [email protected], tel. Nr. 8 606 88448.
 10. Projekto vadovas: Vytautas Ščevinskas, Atest.Nr. 17507; tel. Nr.: 8 606 88448, el.p.: [email protected] .
 11. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Panevėžio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.panrs.lt, skiltyje „Projektuojamų statinių projektiniai pasiūlymai“ arba projektuotojo biure adresu P. Puzino g. 19-8, II aukštas, Panevėžys, darbo dienomis nuo 9 iki 16 val., tel. +370 606 88448.

 1. Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių teikimo tvarka: pasiūlymus projektuotojui galima teikti elektroniniu paštu adresu [email protected] per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu.
 2. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus privalo nurodyti: vardas, pavardė (įmonės pavadinimą), adresą ir kitus ryšio duomenis, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
 3. Viešo susirinkimo vieta ir laikas: Viešas susirinkimas vyks elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (nuotoliniu) būdu 2021-10-22 nuo 16.30 iki 17.30 val.

Transliacijos prisijungimo nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/4936259645?pwd=R1cvcGdxTFExS0hYS2R6d1RML2ZwQT09

Meeting ID: 493 625 9645
Prisijungimo slaptažodis: ny1Tpq

Prisijungus prašome nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.


Architektūros skyriaus informacija

image_print