Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra rengiamas Vieno buto gyvenamojo namo paskirties keitimas į dviejų butų   Panevėžio r., sav., Velžio sen., Staniūnų k. Riešutų g. 4, paprasto remonto projektas.

 1. Statinių statybvietės adresas ar žemės sklypo kadastrinis numeris: Panevėžio r., sav., Velžio sen., Staniūnų k. Riešutų g.4, kad. Nr. 6690/0009:0046.
 2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: esama – gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai, būsima – gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai.
 3. Žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.
 4. Žemės sklypo naudojimo būdas: individualiems namams statyti.
 5. Statybos rūšis: Paprastasis remontas.
 6. Statinio kategorija: neypatingasis.
 7. Projektuotojas: R. Šuto Ind.v.v.p. Nr. 843654, V. Kudirkos g. 1, Panevėžys, mob. tel.: 8 610 10 568, el. paštas: [email protected].
 8. Projekto vadovas: Jonas Morkūnas, kval. atestato Nr. 38123.
 9. Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima Panevėžio m. savivaldybės tinklalapyje https://www.panrs.lt/projektiniai-siulymai/ arba V. Kudirkos g. 1, Panevėžys darbo dienomis nuo 10 – 14 val. adresu V. Kudirkos g. 1, Panevėžys. Iki viešo susirinkimo informacija teikiama tel.: 8 610 10 568 ir pateikus elektroninę užklausą adresu [email protected]
 10. Statytojas: R.F. Panevėžio r., sav., Velžio sen., Staniūnų k. Riešutų g. 4.
 11. Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui raštu adresu V. Kudirkos g. 1, Panevėžys,el. paštu: [email protected]per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešasis susirinkimas (visuomenės supažindinimas su projektiniais pasiūlymais) įvyks 2021-10-28 d. 16:00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos (nuotoliniu) būdu. Prisijungimo nuoroda:

https://us05web.zoom.us/j/84629362112?pwd=Wk1EQ0l5MlVydzF3NFFpR3A0UXhqQT09

Meeting ID: 846 2936 2112

Passcode: 24qKKK


Architektūros skyriausinformacija

image_print