Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra rengiamas Vieno buto gyvenamojo namo, Algirdo g. 1, Vyčių k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas.

1. Projektuojamo statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris – Algirdo g. 1, Vyčių k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., kad. Nr. 6655/0004:601, Dembavos k.v.

2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – 6.1. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (namas).

3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas – kita, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

4. Statybos rūšis – nauja statyba.

5. Statinio kategorija – neypatingas statinys.

6. Projektuotojas – D. Naruševičienės įmonė, el. paštas: [email protected], tel. +370 698 80499.

Statinio architektas – Danguolė Naruševičienė [email protected].

7. Statytojas – T. K. (nuasmeninta).

8. Su projektiniais pasiūlymais iki viešo svarstymo pradžios galima susipažinti darbo dienomis nuo 9.00 iki 18.00 val. D. Naruševičienės įmonėje, adresu J. Žemgulio g. 46 – 111, Panevėžys, tel. +370 698 80499 iš anksto susitarus arba Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu: https://www.panrs.lt/projektiniai-siulymai/.

9. Pasiūlymus ir pastabas dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti raštu: projektuotojui – D. Naruševičienės įmonė, J. Žemgulio g. 46 – 111, Panevėžys; el. paštu: [email protected] per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skirtą laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

10. Teikiant pasiūlymus privaloma nurodyti: vardą pavardę (įmonės pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikti iki 2021-11-18.

11. Viešas susirinkimas numatomas 2021-11-18, 16:00, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (nuotoliniu) būdu.

Prisijungimo nuoroda:

https://us05web.zoom.us/j/86003917334?pwd=WHFyODFhdzNCakFPRUExWXJyclh1QT09

Meeting ID: 860 0391 7334
Passcode: PLnRz7

Prašymą pagal įgaliojimą pateikė projekto vadovė Danguolė Naruševičienė.


Architektūros skyriaus informacija

image_print