JAUNIMAS

Kviečiame jaunimą dalyvauti renginyje „Pagauk dainą 2021“

Ramygalos atviras jaunimo centras kviečia jaunimą spalio 22 d. dalyvauti muzikiniame renginyje „Pagauk dainą 2021“. Tai nuotaikingas ir juoko kupinas renginys, kuriame komandos varžysis dėl muzikaliausios vardo. Šį vardą pelnys komanda, geriausiai pažįstanti muzikos atlikėjus ir atpažįstanti jų kūrinius. Renginio laikas: 2021 m. spalio 22 d. 16 val. Renginio vieta: Ramygalos atviras jaunimo centras, Vadoklių g. 14, Ramygala, Panevėžio r. Komandas kviečiame registruotis iki spalio 15 d. Komandą turi sudaryti 5 asmenys. Registruotis el. paštu info@ramygalosajc.lt, nurodant komandos pavadinimą ir dalyvius. Dalyviai ir žiūrovai, vyresni kaip 16 metų, privalo turėti galimybių pasus. Informaciją…

Skaityti


Įgyvendindami projektą skautai atliko geruosius darbus

Įgyvendindami Panevėžio rajono savivaldybės finansuojamą jaunimo veiklų ir iniciatyvų skatinimo projektą „Vis budžiu“, skautai prisiminė žodžio „budėk“ prasmę. Tai labai prasmingas pasisveikinimas, jis įpareigoja kiekvieną skautą būti budrų ir pasiruošusį klausyti ir padėti kitiems. Pirmasis projekto etapas buvo skirtas  kompetencijoms tobulinti. Buvo organizuotos dvi mokymų dienos supažindinti dalyvius su komandos formavimo, projektų planavimo ir vykdymo, lyderystės, biudžeto (finansų) valdymo klausimais ir skautiško metodo veiklomis. Įgytus įgūdžius dalyviai turėjo galimybę pademonstruoti kito etapo metu. Antrasis projekto etapas buvo skirtas „gerųjų darbelių“ atlikimui. Vienas skautiškų…

Skaityti


Naujamiesčio klubas „Menų sala“ kūrybine stovykla įprasmino skulptoriaus Juozo Zikaro 140-asias gimimo metines

Paskatinta Panevėžio rajono jaunimo reikalų tarybos jaunimo iniciatyvų paramos, Naujamiesčio klubo „Menų sala“ valdyba nusprendė prisidėti prie vasarą organizuojamų  suplanuotų renginių, skirtų skulptoriaus Juozo Zikaro 140-osioms gimimo metinėms paminėti. Todėl jau birželio pabaigoje Panevėžio rajono jaunieji meno gerbėjai rinkosi prie Paįstrio seniūnijos aptarti, kaip prasmingiau prisiminti žymaus Lietuvos skulptoriaus J. Zikaro kūrybą ir įprasminti savo kūrinius. Skulptorius J. Zikaras buvo ir pedagogas, tad jaunimo vasaros kūrybinėje veikloje mielai sutiko patobulinti savo profesines kompetencijas rajono gimnqazijų technologijų ir dailės mokytojai: Paįstrio – Sandra Pribušauskienė,…

Skaityti


Paskelbta papildoma registracija į Jaunimo savanorišką tarnybą!

Registracija į Jaunimo savanoriškos tarnybos programa Panevėžio r. savivaldybėje pratęsta iki 2021 m. rugsėjo 13 d. 18.00 val., kviečiame registruotis. Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) – intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai vidutiniškai 40 val./ mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje, kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu mentoriumi, mokosi įveikti sunkumus, mokosi apmąstyti patirtį bei įvardyti išmokimus, suformuluoti tobulėjimo kryptis. Savanoriams, kurie įgyvendiną 6 mėn. savanorystės, JST suteikia 0,25 stojamojo balo. Įveikę pusę…

Skaityti


Stovykla Panevėžio rajono jaunimui “Tu ne vienas” – galimybė atrasti save

Jautiesi nevertinamas, neišklausomas, nesuprantamas? Manai, kad tavo nuomonės yra nepaisoma? Vienišumo jausmas yra psichologinė būsena, kuri priklauso mums, o tai reiškia, kad mes galime tai kontroliuoti ir valdyti. Būti vienam – lengva, bet būti vienišam yra visai kas kita. Būti vienam reiškia, kad tu savu noru atsiriboji nuo žmonių tam, kad skirtum laiko sau, savo pomėgiams. Vienišumo jausmas – tai neigiama būsena, kai žmogus jaučiasi praradęs galimybę bendrauti. Tai ne savanoriška, o prievartinė būsena. Paradoksalu, kad dabar, kai internetas nutrynė visas ribas ir barjerus, dar labiau ir skaudžiau jaučiamės vieniši. Parašyti žinutę, pasijuokti, pritarti, uždėti „emociuką” taip…

Skaityti


Nenuspėjamos vasaros atostogos žemės ūkyje

Panevėžio rajono gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“ organizavo Jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje programos veiklas, kurias finansavo Panevėžio r. savivaldybė. Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui per vasaros atostogas, skatinti susidomėjimą žemės ūkiu. Jaunuoliai lankėsi Renatos ir Rolando Meleškų alpakų ūkyje, kuris įsikūręs Medikonių kaime, Paįstrio seniūnijoje, Janinos Krikštaponienės sraigių ūkyje Trakiškio kaime, Miežiškių seniūnijoje, Nausodės žirgyne Nausodės kaime, Panevėžio seniūnijoje, UAB „Genetiniai ištekliai“ Upytės kaime ir Eduardo Kubiliaus triušininkystės ūkyje Ėriškių kaime, Upytės seniūnijoje. Renatos ir Rolando Meleškų ūkyje…

Skaityti


Skelbiami jaunimo atstovų į Jaunimo reikalų tarybą rinkimai

Jeigu TU iniciatyvus, energingas, entuziastingas ir domiesi Panevėžio rajono jaunimo ateitimi ir veikla, kviečiame Tave prisijungti prie jaunimo politikos formavimo komandos ir dalyvauti rinkimuose į Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą! Kandidatuoti gali 14–29 metų (įskaitytinai) jaunuoliai, kurie yra: jaunimo organizacijų nariai; su jaunimu dirbančių organizacijų nariai; mokinių savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje, nariai; save išsikėlę pavieniai asmenys. Kandidatas į Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – SJRT) narius gali būti kiekvienas Panevėžio rajono savivaldybėje gyvenantis jaunuolis, kuris iki 2021 m. balandžio 20 d. pateiks: užpildytą…

Skaityti


Skelbiama registracija į Jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje programą

Panevėžio rajono savivaldybės taryba 2020 m. gruodžio 3 d. patvirtino Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje 2021 metų programą, skirtą 14–19 m. jaunimui, besimokančiam Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose. Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui per vasaros atostogas Panevėžio rajono savivaldybėje didinti, skatinant jaunimo susidomėjimą žemės ūkiu. Programos uždaviniai: didinti jaunimo užimtumą vasaros atostogų metu; supažindinti jaunimą su Lietuvoje paplitusiomis žemės ūkio šakomis: miškininkyste, gyvulininkyste, augalininkyste, bitininkyste, alternatyvia žemės ūkio veikla (sraigių, alpakų…

Skaityti


Skelbiamas 2020 metų Jaunimo užimtumo skatinimo programos projektų rėmimo konkursas

Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų jaunimo užimtumo skatinimo programos projektų rėmimo konkursą.Teikiamas finansavimui projektas turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:1. gerinti jaunimo organizacijų veiklos kokybę;2. stiprinti Panevėžio rajono jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ veiklą;3. teikti pagalbą asmenims, steigiantiems naujas jaunimo organizacijas;4. gerinti informacinę sklaidą apie jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą;5. stiprinti jaunimo organizacijų savivaldą; 6. sudaryti sąlygas jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo organizacijų veiklai; 7. sudaryti sąlygas, kad jaunimas ir po pamokų…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-07-26 10:26