JAUNIMAS

Kviečiame dalyvauti jaunimo problematikos tyrime

14–29 metų Panevėžio rajono savivaldybes žmones kviečiame bendradarbiauti vykdant tyrimą ir atsakyti į klausimyną, kuriuo siekiama išsiaiškinti jaunų žmonių požiūrį į santykius su šeima, studijas ir mokslą, laisvalaikį ir užimtumą, draugų tinklą, gyvenimo sąlygas ir kt. Apklausa yra anonimiška, Jūsų atsakymai ir surinkti tyrimo duomenys bus naudojami rengiant trumpalaikius ir ilgalaikius savivaldybės planavimo dokumentus, kryptingai planuoti priemones problemoms, su kuriomis susiduriama, spręsti ir priimti sprendimus, užtikrinančius darnią jaunimo politikos plėtrą Panevėžio rajono savivaldybėje. Daugiau apie tyrimą skaitykite ir klausimyną pildykite paspaudę nuorodą…

Skaityti


Panevėžio rajono jaunimas susipažino su žirgininkystės menu

Visą savaitę nuo 2022-07-11 iki 2022-07-15 vykome į Panevėžio r. Miežiškių sen., Kaimiškio k. esantį D. Čepelės ūkio žirgyną, kur vyko mūsų jaunimo veiklos. Jaunų žmonių grupę ( 14-15 m.) sudarė 8 klasės bendramoksliai, lankantys Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnaziją. Programos tikslas- didinti kokybišką jaunimo užimtumą Panevėžio rajone, skatinti jaunimo susidomėjimą žemės ūkiu. Jaunimas buvo nemokamai nuvežamas į programos vykdymo vietą ir parvežamas po veiklų . Stovyklos metu jaunuoliai gavo nemokamą maitinimą. Trenerė Skaidra Čepelienė padėjo susipažinti jaunimui su Lietuvoje paplitusia žemės ūkio šaka – žirgininkyste. Įgijome žinių apie žirgo psichologiją ir elgseną, jo…

Skaityti


Jaunimo užimtumas žemės ūkyje

Nuo birželio 27 d. iki liepos 1 d. Smilgių gimnazijos 8-9 klasių mokiniai dalyvavo Jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje ir verslo įmonėse programoje. Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui vasaros atostogų metu, didinti Panevėžio rajono savivaldybėje, skatinant jaunimo susidomėjimą žemės ūkiu ir verslu. Mokiniai lankėsi Algimanto Pamarnecko ūkyje ir ŽŪB „Auga Smilgiai“. Programos metu norėjosi, kad mokiniai susipažintų su išskirtiniais ristūniais žirgais. Pamėginome atkurti jauno žmogaus buvusį ryšį tarp žmogaus ir ristūno žirgo. Bandėme įskiepyti jauname žmoguje ekologiško ūkio naudą žmogaus organizme. Kad žemės ūkio profesija neliktų tik istorinė.…

Skaityti


Vasaros atostogos – žemės ūkio veiklų pažinimui

Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos mokiniai dalyvauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros įgyvendinamoje Šviečiamosios gyvulininkystės programoje, kurios tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste bei Panevėžio r. savivaldybės finansuojamoje Jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje programoje, kurios tikslas sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui per vasaros atostogas, skatinti susidomėjimą žemės ūkio ir verslo įmonių veikla. Pažintis su ūkininko Gintaro Milevičiaus ūkio gyventojais Buvimas šalia žirgų sukėlė daug teigiamų emocijų Pažintis su alpakomis, lamomis ir ožiukais Susitikimas su…

Skaityti


Panevėžio rajono jaunimas kviečia prisijungti prie akcijos „Ištark, išgirsk, išsaugok“

Birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną – pirmą sykį Panevėžio rajone susitikime akcijoje „Ištark, išgirsk, išsaugok“, kur drauge su kitais Lietuvos miestais ir miesteliais bei nuotoliniais skaitymais iš viso pasaulio sieksime įgarsinti kuo daugiau nuo tremties ir kalinimų nukentėjusių tautiečių vardų ir likimų! Susitikime Birželio 14 d. Velžyje Nevėžio slėnyje ir prisidėkime prie istorijos ir žmonių likimų įgarsinimo! Renginio pradžia 11:45 val., skaitymai trūks nuo 12:00 iki 20:00 val. Kviečiame registruotis skaitymams  www.birzelio14.lt Kviesk prie iniciatyvos prisijungti draugus, artimuosius, kolegas ir padėk sugrąžinti namo tūkstančius mūsų tautiečių likimų.…

Skaityti


Panevėžio rajono jaunimas rinkosi į Jaunimo konferenciją

Gegužės mėn. Panevėžio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba organizavo Jaunimo konferenciją, kurioje dalyvavo savivaldybės, jaunimo organizacijų ir jaunimo atstovai iš Panevėžio rajono. Konferencijos metu sveikinimo žodį tarė Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Pocius, kuris jaunimui linkėjo visada siekti savo tikslų ir nepamiršti, kad jaunas žmogus gali nuveikti didelius darbus jaunimo ir visos bendruomenės labui. Jaunimo konferencijoje buvo skaitomi šių dienų kontekste labai aktualūs pranešimai. Psichologas, pastorius Ramūnas Jukna jaunimui kalbėjo apie streso pasireiškimą ir jo valdymą. Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius jaunimui…

Skaityti


Sauliaus Mykolaičio vardo jaunimo dainuojamosios poezijos „Stygos danguj“ konkursas

Kviečiame dalyvauti dainuojamosios poezijos konkurse, kuris vyks 2022 m. gegužės 14 d. 16.00 val., Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centre, Vadoklių g. 14, Ramygala,     Panevėžio r.  Konkurse gali dalyvauti 14-29 m. šalies jaunimas. Atliekamos dvi savos kūrybos arba kitų autorių dainos lietuvių kalba. Konkurso tikslas išsaugoti iš Panevėžio regiono kilusio bardo kūrybą, panaudojant ją jaunosios kartos žodžio, muzikinio garso ir estetikos ugdymui, turtinant bręstančios asmenybės vidinį pasaulį. Konkurso nuostatai čia Dalyvio anketa čia

Skaityti


Skelbiama registracija į Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje ir verslo įmonėse programą

Panevėžio rajono savivaldybės taryba 2022 m. kovo 31 d. patvirtino Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje ir verslo įmonėse programą. Programa skirta jaunimui nuo 14 iki 20 m., kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą Panevėžio rajono savivaldybėje. Programos vykdymo terminas – birželio 1– rugpjūčio 31 d. Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui vasaros atostogų metu didinti Panevėžio rajono savivaldybėje, skatinant jaunimo susidomėjimą žemės ūkiu ir verslu. Programos uždaviniai: didinti jaunimo užimtumą vasaros atostogų metu; pristatyti jaunimui žemės ūkio ir verslo sektorių; gerinti žemės ūkio ir verslo srities profesijų…

Skaityti


Skelbiamas 2022 metų Jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos ir finansavimo konkursas

Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos ir finansavimo konkursą. Konkurso tikslai: skatinti priemones, kuriomis siekiama didinti jaunų žmonių užimtumą Panevėžio rajone; skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje; stiprinti jaunimo iniciatyvą. Konkurso uždaviniai: skatinti naujos neorganizuotos iniciatyvos atsiradimą Panevėžio rajone; mažinti jaunimo socialinę atskirtį; skatinti jaunimo aktyvų dalyvavimą bendruomeninėje, organizacijų ir kitoje visuomeninėje veikloje; skatinti savanorystę. Projektus gali rengti ir paraiškas teikti jaunimo organizacijos,…

Skaityti


Skelbiamas 2022 metų Jaunimo veiklų ir iniciatyvų skatinimo programos projektų rėmimo konkursas

Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų jaunimo veiklų ir iniciatyvų skatinimo programos projektų rėmimo konkursą. Prioritetinės kryptys: neformalių jaunimo grupių steigimasis ir jų veikla; sąlygų jaunimo laisvalaikiui ir saviraiškai sudarymas; jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimas pilietinio ugdymo, prevencijos, jaunimo sveikatos stiprinimo srityse. Teikiamas finansavimui projektas turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų: gerinti jaunimo organizacijų veiklos kokybę; stiprinti Panevėžio rajono jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ veiklą; teikti pagalbą asmenims, steigiantiems naujas jaunimo…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-07-26 10:26