Rekomendacijos

Metodinės rekomendacijos žemės ūkio subjektams ekstremalios situacijos atveju

Metodinės rekomendacijos žemės ūkio subjektams ekstremalios situacijos atveju

Skaityti


Civilinės saugos rekomendacijos, kaip elgtis gavus įtartiną laišką ar paketą su milteliais ir jiems išsibarsčius

1. Gavus įtartiną laišką ar paketą su milteliais ir jiems išsibarsčius: 1.1. nekratykite, nepurtykite, neprakirpkite ir neišimkite laiško ar paketo turinio; 1.2. nebandykite valyti miltelių, jų uostyti, liesti; 1.3. išjunkite ventiliatorius ir pastato oro kondicionavimo sistemą; 1.4. užsimaukite apsaugines pirštines; 1.5. nedelsdami uždenkite išsibarsčiusius miltelius drabužiais, popieriumi, šiukšlių dėže ar kt.; 1.6. išeikite iš patalpos ir sandariai uždarykite duris ir langus arba aptverkite vietovę, kurioje rastas įtartinas laiškas ar paketas, neleiskite įeiti kitiems asmenims; 1.7. nusiplaukite rankas su muilu; 1.8. kuo greičiau nusivilkite užterštus drabužius ir sudėkite juos į…

Skaityti


Civilinės saugos rekomendacijos, kaip elgtis kilus oro pavojui

1. Kilus oro pavojaus (tiesioginei priešo užpuolimo) grėsmei: 1.1. klausykite pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą; 1.2. nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus; 1.3. išjunkite iš elektros tinklo nenaudojamus elektros prietaisus, dujas ir vandenį; 1.4. su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, maisto produktų, vandens, turimas asmeninės apsaugos priemones, būtiniausių vaistų, apsirenkite ir skubėkite į artimiausią kolektyvinės apsaugos statinį ar kitą priedangą; 1.5. jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių: užgesinkite šviesą, užtraukite užuolaidas, lipnia juosta ar kt. apklijuokite langų stiklus, įsiveskite į vidų savo augintinius,…

Skaityti


Civilinės saugos rekomendacijos, kaip elgtis esant biologinei taršai

1. Esant biologinei taršai: 1.1. klausykite pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą; 1.2. nepasiduokite panikai; 1.3. nevartokite produktų, kurie nėra termiškai apdoroti, arba naudokite tik tuos produktus, kurie buvo sandariai uždaryti, vartokite tik virintą vandenį; 1.4. laikykitės asmens higienos reikalavimų; 1.5. patalpas ir liečiamus paviršius valykite drėgna šluoste; 1.6. pajutę pirmuosius sveikatos sutrikimus: pykinimą, vėmimą, viduriavimą, kylančią temperatūrą – tuoj pat kreipkitės į asmens sveikatos priežiūros specialistus. 2. Kilus įtarimui, kad į aplinką pateko biologinis agentas: 2.1. išjunkite patalpoje ar teritorijoje esančius ventiliatorius ir…

Skaityti


Civilinės saugos rekomendacijos, kaip elgtis kilus radiaciniam pavojui

1. Kilus radiaciniam pavojui dėl branduolinės avarijos ar panaudoto branduolinio ar radiologinio sprogstamojo įtaiso ar bombos, dėl kurio susidarė radioaktyviųjų medžiagų dalelių debesis: 1.1. klausykite pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą; 1.2. nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus; 1.3. jei važiuojate automobiliu – sandariai uždarykite langus, išjunkite vėdinimo ir šildymo sistemas, ventiliatorius, užsidenkite kvėpavimo takus. Skubėkite namo ar į darbą, ar į kitą visuomeninį pastatą, jei esate netoli. Jei visuomeninių pastatų pasiekti neįmanoma, sustokite saugioje vietoje, jei karšta – pavėsyje ir, išjungę automobilio variklį, klausykite…

Skaityti


Civilinės saugos rekomendacijos, kaip elgtis įvykus cheminei avarijai

1. Kilus cheminiam pavojui: 1.1. klausykite pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą; 1.2. nepanikuokite, perspėkite artimuosius, kaimynus; 1.3. esant cheminės taršos pavojui, labai svarbu veikti greitai; 1.4. negalima valgyti, gerti, rūkyti, jei esate pavojingomis cheminėmis medžiagomis užterštoje teritorijoje. 2. Jei nurodyta pasišalinti (evakuotis) iš pavojingomis medžiagomis užterštų teritorijų: 2.1. pavojingos cheminės medžiagos yra itin lakios ir stipriai dirgina kvėpavimo takus, akių gleivinę, odą, todėl būtinai saugokite šias kūno dalis: 2.1.1. kvėpavimo takams ir akims apsaugoti, jei turite, dėvėkite viso veido panoraminę kaukę su sudėtiniu filtru arba…

Skaityti


Civilinės saugos rekomendacijos, kaip elgtis kilus potvyniui

1. Iškilus potvynio grėsmei: 1.1. būkite pasirengę apsaugoti savo gyvybes, gyvulius ir turtą (esant galimybei, iš anksto apdrauskite savo ir šeimos narių gyvybę bei turtą, gerai izoliuokite visus elektros laidus, kad neįvyktų trumpasis jungimas, paruoškite gyvuliams ir baldams pakylas, užsandarinkite šulinius); 1.2. paruoškite visas turimas plaukiojimo priemones, apsirūpinkite paprasčiausiais plaustais; 1.3. apsirūpinkite neperšlampama apranga (žvejų batais, apsiaustais ir kt.); 1.4. sutvarkykite vandens nutekėjimo sistemas, išvalykite lietaus nutekėjimo groteles; 1.5. parūpinkite ne mažiau kaip 10-čiai parų: 1.5.1. ilgai negendančių maisto produktų, 1.5.2. būtiniausių medikamentų, 1.5.3.…

Skaityti


Civilinės saugos rekomendacijos, kaip elgtis kilus uraganui

1. Artėjant uraganui (labai stipriam vėjui): 1.1. uždarykite duris, langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas; 1.2. užgesinkite ugnį krosnyje, išjunkite iš elektros tinklo naudojamus elektros prietaisus ir dujas, pasiruoškite galimiems elektros tiekimo sutrikimams; 1.3. iš balkonų išneškite lengvus daiktus arba juos gerai pritvirtinkite; 1.4. sutvirtinkite laikinus pastatus, statinius, mechanizmus, laikinas konstrukcijas, įrenginius, pavėjinėje namo pusėje sutvirtinkite stogą; 1.5. atidėkite planuotas keliones; 1.6. nepalikite automobilių prie didelių medžių; 1.7. jei gyvenate kaime, gyvulius nuveskite į tvartus, uždarykite tvartų duris; 1.8. pasirūpinkite maisto ir…

Skaityti


Civilinės saugos rekomendacijos, kaip elgtis speigo metu

1. Artėjant dideliam speigui: 1.1. pasirūpinkite vandens, maisto ir kuro atsargomis; 1.2. jei turite galimybę, įsigykite šildymo prietaisus; 1.3. pasirūpinkite šiltais drabužiais ir avalyne. 2. Jei oras labai atšąla ir pučia stiprus vėjas: 2.1. be reikalo neikite į lauką, stenkitės likti šiltose patalpose. Prireikus išeiti, būkite kuo trumpiau; 2.2. be reikalo nevykite į tolimas keliones, jei vykstate, važiuokite ne vienas; 2.3. venkite didelio fizinio krūvio, nedirbkite jokių sunkių darbų šaltyje, ypač jei sergate širdies ligomis ar turite padidėjusį kraujospūdį; 2.4. jei einate į lauką, patepkite nepridengtas kūno vietas (ausis, nosį, skruostus) riebiu kremu, į kurio sudėtį neįeina…

Skaityti


Civilinės saugos rekomendacijos, kaip elgtis kaitros metu

1. Artėjant kaitrai: 1.1. apsirūpinkite šviesiais, natūralios medžiagos, laisvais, prakaitą sugeriančiais drabužiais; 1.2. jei turite galimybę, įsirenkite namuose kondicionierių arba įsigykite ventiliatorių; 1.3. pasirūpinkite geriamojo vandens atsargomis; 1.4. jei gyvenate nuosavame name ir dažnai tenka būti lauke, pasirūpinkite pavėsine; 1.5. pratinkite organizmą prie karščio palaipsniui, tai labai svarbu kūdikiams ir vaikams (iki 4 metų), vyresnio amžiaus, turintiems antsvorio, sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis žmonėms; 1.6. jei turite galimybę, išvažiuokite iš didmiesčio, ypač tai patartina mamoms su kūdikiais ir vaikais (iki 4 metų), vyresnio amžiaus, turintiems antsvorio,…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2022-05-13 10:12