Įvyko pirmasis naujai išrinktos Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Darbo tarybos posėdis. Jame Darbo taryba įgyjo įgaliojimus ir iš savo narių išsirinko pirmininką bei sekretorių. Pirmininke tapo Socialinės paramos skyriaus vedėja Virginija Savickienė, sekretore –Personalo administravimo skyriaus vyriausioji specialistė (duomenų apsaugos pareigūnė) Viktorija Urbaitė.

Trejų metų kadencijai išrinktoje Darbo taryboje dirbs šie nariai: Virginijus Šležas, Paįstrio seniūnijos seniūnas Virginijus Šležas, Personalo administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Karpavičienė, Arvydas Paukštė, Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Arvydas Paukštė, Virginija Savickienė, Viktorija Urbaitė.

Darbo taryba išrinkta remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose, kurie vyko elektroniniu būdu.

Darbo tarybos rinkimuose dalyvavo 178 Panevėžio rajono savivaldybės adminstracijos darbuotojai, t. y.  73,36 proc. visų rinkimų teisę turinčių darbuotojų.

Darbo taryba – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Darbo tarybos pagrindinė funkcija – atstovauti darbuotojams darbdaviui priimant sprendimus bei skatinti abiejų darbo santykių šalių tarpusavio informavimą ir konsultavimą.
Darbdavys Darbo tarybai privalo teikti tam tikrą informaciją apie įmonės veiklą ir derinti darbuotojams reikšmingus klausimus.

Darbo taryba turi teisę teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo; inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų; esant būtinybei aptarti svarbius darbdavio darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus ir kt.

Darbo taryba privalo informuoti darbuotojus apie savo veiklą kiekvienais metais viešai pateikdama įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojams metinės darbo tarybos veiklos ataskaitą ar kitu darbo tarybos veiklos reglamente nustatytu būdu.

Darbo tarybos veiklos organizavimą, jos teises ir pareigas reglamentuoja Darbo kodekso 173–176 straipsniai.

2017 m. liepos 1 d., įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui, Darbo tarybos tapo privalomos darbovietėse, kuriose vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau.


Savivaldybės informacija

image_print