Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos mokiniai dalyvauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros įgyvendinamoje Šviečiamosios gyvulininkystės programoje, kurios tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste bei Panevėžio r. savivaldybės finansuojamoje Jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje programoje, kurios tikslas sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui per vasaros atostogas, skatinti susidomėjimą žemės ūkio ir verslo įmonių veikla.

Pažintis su ūkininko Gintaro Milevičiaus ūkio gyventojais

Buvimas šalia žirgų sukėlė daug teigiamų emocijų

Pažintis su alpakomis, lamomis ir ožiukais

Susitikimas su Lietuvos veislinių triušių augintojų asociacijos pirmininku Eduardu Kubiliumi

Diena sraigių karalystėje

Įgyvendinamos programos leidžia mokiniams „pasimatuoti“ ūkininko gyvenimą

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros įgyvendinama Šviečiamosios gyvulininkystės programa bei Panevėžio r. savivaldybės administracijos finansuojama Jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje programa leidžia jaunuoliams susipažinti su įvairiomis žemės ūkio rūšimis, patiems išbandyti įvairias veiklas, „pasimatuoti“ ūkininko gyvenimą ir galbūt ateityje pasirinkti profesiją susijusią su žemės ūkiu.


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Baltramiejūnienė

 

image_print