Žemės ūkio ministerija praneša, kad, siekiant mažinti neigiamas koronaviruso pandemijos ir karantino sukeltas pasekmes, galvijų laikytojai ir pieno gamintojai gali pretenduoti į valstybės pagalbą.

Galvijų laikytojai, pardavę rinkai galvijus, nuo birželio 11 d. kviečiami teikti paraiškas valstybės pagalbai gauti.

Parama mokama tik kai ūkininkas parduoda galvijus įmonei, užsiimančiai žemės ūkio produktų perdirbimu, arba perpardavėjui.

Pagalba neteikiama, kai ūkininkas pats parduoda savo galvijo mėsą vietos rinkoje.

Paraiškų rinkimo grafikas

Paraiškos pagalbai gauti bus renkamos nuo birželio 11 d. iki liepos 15 d. (įskaitytinai) – už galvijus, parduotus rinkai per pirmąjį pagalbos teikimo etapą (nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.).

Už galvijus, parduotus rinkai per antrąjį pagalbos teikimo etapą (nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.) – spalio 1 -15 dienomis (įskaitytinai).

Už galvijus, parduotus rinkai per trečiąjį pagalbos teikimo etapą (nuo spalio 1 d. iki lapkričio 30 d.) paraiškos pagalbai gauti bus renkamos gruodžio 1 – 4 dienomis (įskaitytinai).

Kas galės gauti paramą?

Pagalba bus teikiama galvijų laikytojams, kurie išlaikė galvijus ne mažiau kaip 6 mėnesius ir pardavė juos rinkai nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d. aukščiau nurodytais pagalbos teikimo etapais.

Pasibaigus kiekvienam pagalbos teikimo etapui bus įvertinama, ar bendros vidutinės Lietuvos galvijų laikytojų, pardavusių galvijus, pajamos buvo bent 5 proc. mažesnės už buvusias prieš įvedant karantiną dėl COVID-19 ligos. Pagalba bus mokama tik tuo atveju, jei bus tenkinama ši sąlyga.

Taip pat galvijų laikytojai Žemės ūkio ir kaimo verslo registre turi būti užregistruoti kaip valdos valdytojai arba partneriai ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 1 d.

Pagalbos dydžiai

130 Eur bus mokama už parduotą ne mažiau kaip 12 mėnesių amžiaus mėsinės veislės (grynaveislį, kelių mėsinių veislių mišrūną) galviją;

100 Eur – už parduotą ne mažiau kaip 6 mėnesių amžiaus pieninės veislės (grynaveislį, kelių pieninių veislių mišrūną), pieninės-mėsinės veislės mišrūną galviją;

100 Eur – už parduotą  nuo 6 iki 12 mėnesių amžiaus mėsinės veislės (grynaveislį, kelių mėsinių veislių mišrūną) atjunkytą veršelį.

Birželio 11– 30 d. paraiškas valstybės pagalbai gauti kviečiami ir pieno gamintojai.

Pagalba bus teikiama pieno gamintojams, kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre (ŪGR) 2020 m. birželio 1 d. buvo registruotų pieninių karvių. Taip pat pieno gamintojai Žemės ūkio ir kaimo verslo registre turi būti užregistruoti kaip valdos valdytojai arba partneriai ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 1 d.

Preliminarus pagalbos už karvę dydis – 77 Eur.

Po birželio 30 d. paraiškos nebus priimamos.

Paraiškas pieno gamintojai ir galvijų laikytojai galės teikti savivaldybėse (seniūnijose).

Daugiau informacijos – Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje čia

Informacija teikiama ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje tel. (8 45) 58 25 76

 


 Parengta pagal Žemės ūkio ministerijos informaciją

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-16 16:24

image_print