2022 m. birželio 27–liepos 1 dienomis Paįstrio kultūros centras sėkmingai įvykdė projektą „Kūrybiška vasara Paįstryje“. Vaikų socializacijos, vaikų vasaros užimtumo ir poilsio, smurto ir patyčių prevencijos programoje dalyvavo trisdešimt 7–15 metų amžiaus vaikų ir paauglių. Vaikus kiekvieną rytą iš Paįstrio, Gegužinės, Daukniškių, Bernatonių, Pragarėlės ir kitų aplinkinių kaimų suveždavo tėvai. Stovyklos veiklas finansavo Panevėžio rajono savivaldybės administracija, lėšomis prisidėjo vaikų tėvai. Kadangi stovykla veikė visą dieną, Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos valgykloje buvo organizuojamas maitinimas.

Vaikų stovyklos „Kūrybiška vasara Paįstryje“ tikslas – ugdyti aktyvaus laisvalaikio pažinimo džiaugsmą per įvairias kūrybines, menines, edukacines formas, formuojant naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, skatinti vaikų kūrybiškumą ir įsitraukimą į bendras veiklas.

Nors tai tik antroji vaikų stovykla, organizuojama Paįstrio kultūros centre, bet iš patirties, įgytos su neformaliojo vaikų švietimo grupėmis, žinojome, kad vaikams labai svarbu sudaryti atitinkamą aplinką, kuri teigiamai veiktų vaikų psichiką, stiprintų bendrą sveikatos būklę, užtikrintų vaikų psichologinį bei socialinį saugumą, plėstų akiratį, mokytų bendrauti.

Sudarant penkių dienų stovyklos programą buvo atsižvelgta į prioritetines sritis. Visos dienos turėjo pavadinimus: „Sveika vasara“, „Kūrybos diena“, „Kelionės diena“, „Sporto diena“, „Talentų diena“. Kasdien po užsiėmimų vykdavo dienos aptarimai ir refleksijos. Vaikai noriai vardijo labiausiai įsiminusias veiklas. Sujaudino susitikimas su viešnia iš Ukrainos Liudmila Molčanova. Varpelius Paįstrio varpinėlei mielai lipdė „Molio edukacijoje“, kurią vedė Loreta Kubiliūnienė. Noriai įsitraukė į Muzikos terapiją kartu su Reda Rastauskiene. Visiems labai patiko žiūrėti tai, ką išmoko sukurti ir nufilmuoti kartu su Paįstrio kultūros centro Daukniūnų padalinio vadove Arneta Matuzevičiūte. O kur dar šokiai su meno vadove Nijole Vidžiūte. Kasdienės maudynės Paįstrio karjere ir Alaušo ežere su Panevėžio seniūnijos sporto metodininku, Juozo Zikaro gimnazijos kūno kultūros mokytoju Vytautui Gutausku. Vakare, kol vieni plaukiojo ežere, kiti kartu su Bernatonių padalinio vadove Giedre Rameikiene mokėsi itališkai suskaičiuoti iki dešimt. O jau kokią šaunią diskoteką surengė Roberta Daubaraitė-Randė! Daug visko gražaus ir prasmingo įvyko per tą savaitę, bet tikriausia ne vienas vaikas dar ilgai prisimins kelionę ir ekskursiją į Uteną. Daugeliui tai buvo pirmoji kelionė ir savarankiška nakvynė be tėvų Sudeikių daugiafunkciniame centre. Ir dar koks skanus buvo mėsos pyragas, kurį patys vaikai išsikepė Uoginių kaime, Adomo Petrausko muziejuje. Ir dar visokių visokiausių veiklų ir nuotykių buvo.

Ačiū visiems pagalbininkams, daug dirbusiems organizuojant šią stovyklą. Esame labai labai dėkingi su vaikais dirbusiems savanoriams: Robertai Daubaraitei-Randei, Vytautui Gutauskui, Redai Rastauskienei, kultūros darbuotojams: Nijolei Vidžiūtei, Virginijui Kiršgalviui, Arnetai Matuzevičiūtei, Giedrei Rameikienei. Be jų didelio noro padėti vaikams vieni nebūtume tiek daug nuveikę. Kelionėje dvi dienas mums nuoširdžiausiai talkino vaikų mamos: Rasa Vižonienė ir Sigita Jasienė bei tėtis Gintaras Randis. Tėvai rūpinosi, kad vaikai ne tik pramogautų, bet ir skaniai pavalgytų. Džiaugiamės, kad vaikus saugiai parvežė puikus vairuotojas Algis Glušokas.

Ačiū Paįstrio gyventojų bendruomenės centro pirmininkui Rimantui Praniui už pastatytą batutą. Labai dėkojame Panevėžio rajono savivaldybei už projekto finansavimą, o Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui ir Ramygalos kultūros centrui už nuoširdų bendradarbiavimą.

Apgailestaujame, kad negalėjome priimti visų norinčių. Bet tie, kurie pirmieji užsiregistravo ir dalyvavo, liko labai patenkinti. Gauti labai geri atsiliepimai skatina kuo daugiau dėmesio skirti vaikų edukacijoms, vaikų pažintinių kelionių organizavimui. Taip pat buvo sulaukta vaikų ir tėvų pageidavimų, kad stovyklos veiklos būtų organizuotos ir kitąmet.


Informaciją parengė Paįstrio kultūros centro direktorė Daiva Kiršgalvienė

image_print