Leidinyje ,,Nuostabusis ženklų ir prasmių pasaulis. Patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams‘‘(2026) teigiama, kad kokybiška kalbinė aplinka ir geri kalbiniai, ypač skaitymo ir rašymo, įgūdžiai ankstyvajame amžiuje svarbūs vaiko pasiekimams mokykloje. Mokslininkai pripažįsta, kad vaiko kalbos tobulėjimas susijęs su mąstymo raida. Prasidėjus ,,kodėlčiukų‘‘ amžiui, t. y. ketvirtaisiais ir penktaisiais gyvenimo metais, mažylio kalba darosi vis aktyvesnė. Žodynas turtėja labai sparčiai, vaikai vartoja daugiau gramatinių formų ir junginių. Vaiko gebėjimas aiškiai ir taisyklingai ištarti žodžius plėtoja mąstymą, moko susikaupti. Ikimokyklinukams svarbu turėti daug ir įvairių galimybių tinkamai ir prasmingai vartoti tiek žinomus, tiek naujus žodžius.

Kuo palankesnė socialinė ir kultūrinė aplinka, tuo geresnės sąlygos vaiko kalbos raidai. Ugdant ikimokyklinio amžiaus vaiko kalbą svarbu panaudoti įvairias žaidybines situacijas arba sąmoningai tokias sudaryti. Anot Jeano Piaget/o, vaikai pažįsta pasaulį sąveikaudami su žmonėmis ir daiktais, mokosi veikdami. Ikimokyklinėje įstaigoje vaikų kalbai ugdytis turi būti sukurta turtinga kalbinė aplinka, užtikrintas integralus požiūris į ugdymą, individualių gebėjimų ir išsivystymo lygio suvokimas.

Pastaruoju metu ikimokyklinio ugdymo įstaigose daugėja vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Taip pat žinome, kad ne kiekviena ikimokyklinio ugdymo įstaiga pajėgi užtikrinti ir suteikti pagalbą visiems tokiems vaikams, nes trūksta specialistų. Panašios situacijos neišvengta ir Smilgių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje.

Atsižvelgus į moksliniuose šaltiniuose pateikiamas įžvalgas ir siekiant kuo geriau tenkinti ugdytinių poreikius ir tėvų lūkesčius, kilo idėja Panevėžio r. Smilgių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje įgyvendinti projektą „Atverkime kalbos skrynelę“. Projekte dalyvavo 4-5 metų ugdytiniai lankantys grupę „Bitutės“.    

Projekto tikslas buvo bendradarbiaujant skyriaus pedagogams ir logopedui ugdyti vaikų sakytinės ir rašytinės kalbos gebėjimus bei įgūdžius pagal amžiui būdingus kalbinius ypatumus. Projektą vykdėme spalio – balandžio mėnesiais. Vieną dieną per savaitę grupės ,,Bitutės‘‘ ugdytiniams vesdavau įvairias veiklas. Temą ir tikslus iš anksto aptardavome su grupės mokytoja. Per savaitę mokytoja kitose veiklose skatino vaikų kalbinį aktyvumą, atkreipdama dėmesį į kalbėjimą, įtvirtindama taisyklingo kalbėjimo gebėjimus ir įgūdžius.

Veiklų metu vaikai žaisdami kalbos žaidimus vardijo, apibūdino ir rūšiavo rudens gėrybes, pažino medžius, žaidė su spalvomis ir geometrinėmis figūromis. Taip pat įtvirtino kūno dalių pavadinimus, mokėsi pavadinti gyvūnus ir jų jauniklius, mėgdžiojo jų ,,kalbą‘‘. Minė mįsles, deklamavo eilėraščius su judesiais. Mokėsi priskirti ir įvardyti veiksmą išgirdus žodį, tarti ir vartoti skaičių ir skaitvardžių sąvokas, prielinksnius, taisyklingai tarti ir skirti panašius garsus (s-š, z-ž ir kt.). Vardijo daiktų pavadinimus ir požymius (ieškojo netinkamo daikto daiktų grupėje) bei aprangos ir avalynės pavadinimus. Mokėsi taisyklingai vartoti dėvėjimo sąvokas ir kt. Per veiklas žaidimo forma padėdavau vaikams, kuriems sunkiau sekėsi tarti kai kuriuos garsus, pataisydavau jų tarimą, kalbos padargų padėtį. Tokiu būdu dirbau savo, kaip logopedės, darbą neimdama vaikų į pratybas. Mokytojos galėjo pastebėti, kuriems ugdytiniams reikia priminti, kaip tarti kai kuriuos garsus, ir taip lavinti įgūdžius.

Apibendrinus galiu teigti, kad projekto lūkesčiai išties pasiteisino. Vaikai turėjo puikią galimybę ugdytis ir tobulinti įgūdžius, nes buvo daug dėmesio skirta vaikų kalbiniam aktyvumui kasdieninėje veikloje skatinti. Taip pat ugdytiniai buvo raginami domėtis raidžių ir žodžių rašymu, braižymu ar piešimu per pasirinktą veiklą: šviesos stalo erdvėje su smėliu, gamtine medžiaga, piešiant, aplikuojant. Taip pat pastebėjome, kad labai patobulėjo vaikų rišlioji kalba – jie laisviau pasakoja, apibūdina, vartoja vis daugiau ir įvairesnių kalbos dalių. Kadangi projektas pasiteisino, jį tęsime ir šiais mokslo metais.


Panevėžio r. Smilgių gimnazijos ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus logopedė metodininkė Asta Abromavičienė

 

image_print