Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi teikiame susipažinti su papildytais Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paliūniškio k. v., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano sprendiniais (toliau – Specialusis planas) pagal teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas. 

 Specialiojo plano rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau -TPDRIS) adresu www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-66-22-626.

Planavimo pagrindas: Panevėžio r. sav., tarybos 2022 m. gegužės 5 d. sprendimas Nr. T-114 „Dėl Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros Panevėžio r. sav. Panevėžio sen., Paliūniškio k. v. inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“.

 Planavimo organizatorius: Panevėžio r. sav. administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys. Tel.: (8 45) 58 29 46, el. p. [email protected].

Planavimo iniciatorius: AB „Amber Grid“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, el. p. [email protected]. Interneto svetainė www.ambergrid.lt. Kontaktinis asmuo – teritorijų planavimo ir techninės priežiūros skyriaus vyresnioji inžinierė Rūta Bastikaitienė, tel. +370 640 42750, el. p. [email protected].

Specialiojo plano rengėjas: UAB „GEOMETRA“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel. +370 657 71999 el. p. [email protected], teritorijų planavimo vadovė Zita Normantienė. Kontaktinis asmuo – gen. dir. Egidijus Stašelis.

Specialiojo planavimo tikslai ir uždaviniai

1. parengti Specialiojo plano sprendinius Dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimo projektui įgyvendinti (magistralinio dujotiekio uždarymo įtaisus iškeliant į naują vietą);

2. nustatyti teritorijas, žemės juostas ar plotus, reikalingus esamų magistralinio dujotiekio rekonstravimo darbams (įskaitant rezervuojamas teritorijas uždarymo įtaisų aikštelėms, reikalingų inžinerinių tinklų prijungimui, privažiavimo keliui prie rekonstruotų uždarymo įtaisų) atlikti, numatant racionalų žemės naudojimą objekto rekonstravimo ir / ar eksploatacijos metu;

3. numatyti (pakeisti (naujas ir (arba) papildomas ir (arba) panaikinti)) teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, suprojektuoti ir nustatyti reikalingus servitutus (inžineriniams tinklams, privažiavimo prie rekonstruotų uždarymo įtaisų keliui), teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo toje teritorijoje sąlygas ir kitus reikalavimus.

Pagal teritorijų planavimo komisijos institucijų derinimo metu Specialiojo plano sprendiniai papildyti ir patalpinti TPDRIS nuo 2023-04-17. Atlikti patikslinimai: Aiškinamajame rašte Specialiojo plano sprendinių dalyje 2.5 ,,Gaisrinė sauga“  skyriuje  papildyta informacija apie gaisrinę saugą, atstumais nuo vandens šaltinių ir teisės aktais.

Susipažinti su patikslintais Specialiojo plano sprendiniais pagal teritorijų planavimo komisijos pastabas galima TPDRIS (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-66-22-626) ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje: https://www.panrs.lt/teritoriju-planavimo-dokumentai-specialieji-planai/ .


Architektūros skyriaus informacija

image_print