Planavimo organizatorius: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys.

Planavimo iniciatorius: UAB “Šaldymo technologijos”.

Plano rengėjas: UAB „GA Projektai“ į.k.300008249, Siesrauto g.9, LT-37450 Panevėžys, tel. 8 687 82958, el. paštas: [email protected]

Planuojama teritorija – apie 1,3963 ha.

Planavimo pagrindas: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. A-234 „Dėl leidimo keisti detaliuosius planus“, 2019 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. A-262 „Dėl žemės sklypų Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., detaliųjų planų keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programa, ir 2021 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 756 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. A-262 „Dėl detaliųjų planų keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programos nauja redakcija.  

Planavimo tikslas –  keisti detaliaisiais planais suformuotų kitos paskirties žemės sklypų: kadastro Nr. 6644/0001:530, Molainių k. v., esančio Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., Nausodės g. 29 (naudojimo būdai – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos bei pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; detaliuoju planu pakeičiant naudojimo būdus į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas), ir kadastro Nr. 6644/0001:540, Molainių k. v., esančio Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., Nausodės g. 33 (naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), detaliojo plano sprendinius sujungiant sklypus į vieną žemės sklypą su besiribojančiu kitos paskirties (naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos; detaliuoju planu pakeičiant naudojimo būdą į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas) žemės sklypu, kadastro Nr. 6644/0001:115, Molainių k. v., esančiu Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., Nausodės g. 31, taip pat suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą, esantį Paviešečių k. tarp žemės sklypų, kadastro Nr. 6644/0001:115, Nr. 6644/0001:539, Nr. 6644/0001:530 ir Nr. 6644/0001:540, sujungti su besiribojančiais žemės sklypais suformuojant vieną kitos paskirties žemės sklypą nustatant naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas – bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Susipažinti su sprendiniais galima Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.panrs.lt/administracine-informacija-planavimo-dokumentai-teritoriju-planavimo-dokumentai-detalieji-planai/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Panevėžio raj. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas).


Architektūros skyriaus informacija

image_print