Upytės seniūnija

Ėriškių g. 8-1, Upytės k., LT-38291 Panevėžio r.
tel.: (8 45) 55 55 15, 55 55 14
el. p. [email protected]

Lankytinų vietų žemėlapis
Lankytinos vietos: 1 – Upytės šv. Karolio Baromėjaus bažnyčia; 2 – piliakalnis Tarnagalos kaime; 3 – akademiko kalbininko Juozo Balčikonio kapas Ėriškių kaimo kapinėse; 4 – Vinco Svirskio kryžius Ėriškių kaime; 5 – koplytėlė su kryžių nešančio Kristaus skulptūra Memenčių kaime; 6 – paminklas Nepriklausomybės dešimtmečiui Upytės k.; 7 – akmuo su „Dievo pėda“ ir ženklais Vaišvilčių I  kaime; 8 – Upytės linų muziejus Stultiškių kaime, 9- Tradicinių amatų centras su svirnu Upytės k.

Seniūnijos plotas – 11 530 ha, kurių 34–35 % užima miškai. Teritorijoje yra Upytės, Ėriškių ir Stepanionių tvenkiniai. Stultiškių kaime užtvenktas Deičiupio upelis, Tarnagalos kaime yra Upytės piliakalnis (vad. Čičinsko kalnas), Ragaudžių kaime- Zubiškių pilkapis. Upytės seniūnijoje įsikūręs 21 kaimas (didžiausi iš jų – Ėriškiai ir Upytė), gyvena apie 1,5 tūkst. gyventojų. Veikia 2 katalikų bažnyčios, 1 pagrindinė mokykla, 2 medicinos punktai, 1 ikimokyklinio ugdymo skyrius, 2 bibliotekos, Ėriškių kultūros centras, Upytės linų muziejus, 2 pirtys, yra 3 seniūnaitijos, 4 bendruomenės (3 iš jų yra Panevėžio r. bendruomenių sąjungos narės).

Seniūnijos centras – Upytė. Istoriniuose šaltiniuose ši vietovė paminėta 1254 m. XIV–XVI a. Upytėje stovėjo pilis, vėliau minima čia buvus dvarą, miestelį. Iki 1566 m. Upytė buvo apskrities centras. Upytės pilis buvusi sunkiai įveikiama kliūtis Livonijos ordinų būriams. Ji stovėjusi Vešetos ežero saloje. Dabar iš pilies teliko piliakalnis, vadinamas Čičinsko kalnu. Pasak legendos, nedoras ponas Čičinskas visaip kankindavęs žmones. Vieną Kalėdų rytą Perkūnas nutrenkęs nedorėlį poną. Dabar rūmų vietoje likęs tik kalnas. Šią legendą baladėje „Čičinskas“ mini poetas Maironis. XVII a. Upytėje gyveno bajoras V. Sicinskis, kuris 1652 m., pasinaudojęs veto teise, išardė Seimą. XIX a. antrojoje pusėje Upytėje pastatyta medinė bažnyčia, išlikusi iki šių dienų. Vietinės reikšmės architektūros paminklas yra vakarinėje kelio Berniūnai–Upytė pusėje, 100 m į pietvakarius nuo buvusio Memenčių dvaro stovinti Memenčių koplytėlė. Manoma, kad baudžiavos panaikinimo proga 1861 m. iš plytų ir lauko akmenų ją pastatė Memenčių dvaro valdytojas Simonas Tauginis. Tai vėlyvojo klasicizmo tinkamų proporcijų memorialinis statinys. Iš Upytės kilęs kompozitorius Antanas Belazaras, Upytėje gyveno kompozitorius Vladas Švedas, Stultiškių kaime gyvena dailininkas Ričardas Ničajus.

Naujai atidarytame Tradicinių amatų centre Upytės kaime nuolat vyksta įvairūs renginiai, parodos, gausiai lankomos edukacinės programos.

Didžiausia Upytės seniūnijos gyvenvietė – Ėriškiai. Rašytiniuose šaltiniuose jos vardas minimas nuo 1554 m. Nuo 1955 m. Ėriškių kolūkiui sėkmingai vadovavo Alfonsas Giedraitis, buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys, Gedimino 4-ojo laipsnio ordininkas, Ėriškių žemės ūkio bendrovės vadovas, Panevėžio rajono Garbės pilietis. Ėriškiai – gražiai tvarkoma žemdirbių gyvenvietė. Iš Ėriškių kaimo kilęs kalbininkas akademikas profesorius Juozas Balčikonis, kalbininkas Antanas Lyberis,  Ėriškiuose kunigavo rašytojas, vertėjas Jonas Balvočius-Gerutis.

Panevėžio rajono Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokykloje (el. p. [email protected]) didelis dėmesys skiriamas mokyklos kultūros kaitai. Svarbiausios kryptys – meninis, estetinis, sportinis auklėjimas. Mokykla – viena iš poezijos šventės „Lino žiedas“ organizatorių. Čia aktyvi kraštotyros veikla. Įrengtas muziejus.Mokykla kartu su bendruomenėmis yra vienos iš aktyviausių vykstančių švenčių, renginių organizatorių.

Veikia Rojūnų aerodromas, kuriame vyksta treniruotės, varžybos, aviacijos šventės.

Dalis Upytės seniūnijos įeina į Krekenavos regioninio parko teritoriją.

Čia plėtojamas žemės ūkis (augalininkystė, gyvulininkystė). Veikia 3 žemės ūkio bendrovės:  Panevėžio rajono Ėriškių ŽŪB, UAB „Genetiniai ištekliai“ ir ŽŪB „Vaišvilčiai“.  Seniūnijoje įsikūrusios ir kelios bendrovės bei individualios įmonės. Didžiausia įmonė yra UAB „Palink“, MB „Grundalas“. Triušininkystės verslą sėkmingai plėtoja ūkininkas Eduardas Kubilius, UAB „Kajonas“ produkcija – gaminiai iš plastiko, UAB „Alvigra“ gamina granules.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-16 13:06