UAB ,,Aukštaitijos vandenys“ praneša, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-09-10 nutarimu Nr. 989, patvirtintu Atsiskaitymo už patiektą geriamaji vandeni ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo (TAR, 2015-09-21, Nr. 2015-14023, 2019-04-17, Nr. 2019-06870) 4 punktu, paskaičiavo ir nustatė vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą) vartotojams ir abonentams, kuriems del techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisų:

  1. vartotojo vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) – 2,03 m vienam gyventojui per mėnesį;
  2. abonento vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) – 4,06 m per mėnesį.

Bendrovė vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kieki (normą) savo veiklos teritorijoje taikys nuo 2022 m. vasario 1 dienos.


Parengta pagal UAB ,,Aukštaitijos vandenys“ informaciją

 

image_print