Spalio 8 d. grupelė Panevėžio rajono TAU Paįstrio fakulteto kartu su Pasvalio TAU turizmo fakulteto studentais susipažino su Pumpėnų seniūnija. Apžiūrėtas unikalus „Puntuko brolis“ – Banionių akmuo. Jis buvo atkastas ir bandytas ištempti ant kranto. Dabar apie akmenį stūkso vanduo. Pėsčiųjų žygis prasidėjo Krikliniuose. Žygiui vadovavo istorikė Ona Urbonavičiūtė iš Vilkiškių kaimo, kartu keliavo keletas krikliniečių.

Apžiūrėta naujai perdažyta, suremontuota Kriklinių bažnyčia. Aplankyti gamtininko T. Zubavičiaus, tautodailininko B. Zavackio ir jo tėvų kapai, stogastulpis Vyčio apygardos Žaliosios rinktinės partizanams, paminklas tremtiniams.

Keliauta iki Kriklinių piliakalnio, jis apžiūrėtas. Keliukais nueita į Moliūnus. Apžiūrėtas Karpio dvaro gyvenamasis namas, vėliau Moliūnų pradinė moykla. Raudu, kad langai išdaužyti, užkalti lentomis, glazūruotų koklių krosnys išgriautos, grindys išplėštos. Kieme stūkso nenaudojamas šulinys. Kitoje kelio pusėje stovi puošnios Karpių dvaro arklidės. Perėję Pyvesą nužingsniavome prie gražuolio ąžuolo. Jo teritorija prižiūrėta, aptverta dekoratyvia tvorele. Kelių sankryžoje, iš kurios galima nuvykti į Daujėnus arba Januškų dvarą, stovi tašyto akmens kryžius.

Pasukta link Jonuškų. Eita vieškeliu, aplink gražiai tebežaliuojančios pievos ir ganyklos. Pakeliui pasigrožėjome gražuoliu rieduliu, gamtos natūraliai papuoštu šokančios gervės siluetu. Sustojome prie senųjų Druciškių kaimo kapinaičių. Čia stovi atminties paminklas 1863 m. sukilėliams, prieš kelis metus Panevėžio žygeivių atnaujintas stogastulpis., kurį puošia tautodailininko Bronislovo Mažylio drožta skulptūrėlė. Yra tipinis paminklas 1947-12-26 žuvusiems Vyčio apygardos Žaliosios rinktinės Dobilo būrio partizanams Jurgiui Palioniu-Ponui, Broniui Alenčikui-Stirnai ir žuvusiems sodybos šeimininkui Jonui Bačinsui ir Stanislavai Bačinskaitei.

Aplankytas Karpių dvaro parkas su saugotinais medžiais Jonuškų kaime. Iš išorės apžiūrėtas Karpių gyvenamasis namas ir puikios architektūros arklidės Čia baigėsi pirmoji kelionės dalis. Žygio vedlei O. Urbonavičiūtei Paįstričių vardu padėkojo Ona Striškienė, jai pritarė Veronika ir Viktoras Mažyliai. O. Urbonavičiūtei dovanota O. Striškienės dešimta knyga „Įmintos pėdos“, kurioje daug vietos yra skirta Pasvalio rajono vietovių aprašymui.

Sugrįžus į Kriklinius aplankyta mokykla, pasigrožėta aplinka ir ją puošiančiais akcentais. Salėje mus sutiko Kriklinių bendruomenės nariai. Pasveikino Kriklinių kultūros namų vadovė Laima Katilienė. Grojant mokytojui istorikui Juozui Beniuliui dainavo Kriklinių ansamblis (vad. Valentina Orlienė). Bibliotekininkė Rita Vasiliauskienė ne tik virė sugrįžtantiems kvapnią arbatą, dainavo ansamblyje, o kartu prie dainuojančių prisijungė puikaus balso kriklinietė Palmira Arlauskienė.

Diena, nepagailėjusi saulutės šypsnių, puikios rudeniškos gamtos, suteikė nemažai žinių ir puikių vaizdų.


Ona Striškienė, Panevėžio rajono TAU Paįstrio fakulteto studentė

 

image_print