Pasirašyta Teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartis dėl kitos paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 6655/0004:101, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Vaivadų k., Lakštingalų g. 3, detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. A-402 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ 3 punktu, koregavimo.


Architektūros skyriausinformacija

image_print