Teritorijų planavimo dokumentai (specialieji planai)

Parengtas „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge vystymo specialiojo plano koncepcijos dokumentas

Remiantis valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo jstatymo 23 straipsnyje nustatytas išimtis, rengiamas visuomenės supažindinimas su ,,Rail Baltica" geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge parengtu susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano koncepcijos dokumentu ir strateginio pasekmių vertinimo ataskaita. Viešo susirinkimo data ir laikas: rugpjūčio 17 d. 16 val., Panevėžio miesto savivaldybės patalpose adresu: Laisvės a. 20, Panevėžys. Pridedamas skelbimas. JULIJA DAMAŠEVIČIŪTĖ, Aplinkosaugos skyrius

Skaityti


Informacinis pranešimas apie Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paliūniškio k. v., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano patvirtinimą

Informuojame, kad Panevėžio rajono savivaldybės taryba 2023 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T3-171 „Dėl Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paliūniškio k. v., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano patvirtinimo“, patvirtino Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paliūniškio k. v., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo planą.  Susipažinti su patvirtintu teritorijų planavimo dokumentu galite Lietuvos Respublikos (LR) teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros…

Skaityti


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi teikiame susipažinti su papildytais Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paliūniškio k. v., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano sprendiniais pagal teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi teikiame susipažinti su papildytais Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paliūniškio k. v., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano sprendiniais (toliau – Specialusis planas) pagal teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.   Specialiojo plano rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau -TPDRIS) adresu www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-66-22-626. Planavimo pagrindas: Panevėžio r.…

Skaityti


Informacija apie parengtus Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo sprendinius

Planavimo organizatorius: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, el. paštas [email protected], www.panrs.lt. Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė – Skačkauskienė, mob. 8 698 79972, el. paštas [email protected]; projekto koordinatorė – Gitana Mineikienė, mob. 8 616 54100, el. paštas [email protected]. Planavimo pagrindas: Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimas Nr. T-244 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimo“; Panevėžio rajono…

Skaityti


Informacinis pranešimas

Informuojame apie rengiamą Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paliūniškio k. v., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą (toliau – Specialusis planas). Specialiojo plano rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, adresu www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS), TPD Nr. S-VT-66-22-626. Planuojama teritorija: Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paliūniškio k. v. Tutiškių k. Planavimo pagrindas: Panevėžio r. sav., tarybos 2022 m. gegužės 5 d. sprendimas Nr. T-114 „Dėl Magistralinių…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie vėjo elektrinių išdėstymo specialiojo plano rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio ir Smilgių seniūnijų teritorijose, specialusis planas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimai: 2022 m. sausio 27 d. Nr. T-2 „Dėl Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Karsakiškio, Naujamiesčio ir Smilgių seniūnijose specialiojo plano rengimo“ ir 2023 m. vasario 23 d. Nr. T-52 „Dėl Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Paįstrio seniūnijoje specialiojo plano rengimo“ bei Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. A-139 „Dėl Vėjo elektrinių išdėstymo…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimo rengimą (pakartotinas viešinimas nustačius papildomus planavimo uždavinius)

Informuojame, kad pradedamas rengti Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-118 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo“, keitimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimas Nr. T-244 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimo“ bei 2021 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. A-155 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų…

Skaityti


Tvirtinamas Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono Krekenavos, Miežiškių, Panevėžio, Raguvos, Ramygalos, Upytės, Vadoklių ir Velžio seniūnijų teritorijose specialusis planas

Esamos būklės analizė 1 priedas 2 priedas Brėžinys Koncepcija 1 priedas 2 priedas SPAV ataskaita Priedas Sprendiniai Priedas Brėžinys Architektūros skyriaus informacija

Skaityti


Dėl sprendimo rengti specialiojo teritorijų planavimo dokumentą projekto paskelbimo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Panevėžio rajono Žvalgaičių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios projektą. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2023 m. kovo 3 d; Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu ([email protected]) iki 2023 m. kovo 3 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo…

Skaityti


Dėl sprendimo rengti specialiojo teritorijų planavimo dokumentą projekto paskelbimo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Panevėžio rajono Žvalgaičių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios projektą. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2023 m. kovo 3 d; Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu ([email protected]) iki 2023 m. kovo 3 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-25 16:17