Teritorijų planavimo dokumentai (specialieji planai)

Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo projektas. Planuojamas žemės sklypas (teritorija): Žemės sklypo kadastro Nr. Žemės sklypo adresas Žemės sklypo plotas, ha 6655/0003:34 Abukauskinės kaimas 5A, Paįstrio seniūnija, Panevėžio rajono savivaldybė XXXXX Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius: Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio…

Skaityti


Informacija apie parengto teritorijų planavimo dokumento viešinimą

Informuojame, kad parengti Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos, Miežiškių, Panevėžio, Raguvos, Ramygalos, Upytės, Vadoklių ir Velžio seniūnijose specialiojo plano sprendiniai (vietovės lygmens specialusis planas). Specialiojo plano rengimo pagrindas: Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimas Nr. T-123 „Dėl Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Miežiškių, Raguvos, Ramygalos, Vadoklių, Velžio seniūnijose specialiojo plano rengimo“ ir 2020 m. rugpjūčio 20 d. sprendimas Nr. T-173 „Dėl Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos, Panevėžio ir Upytės seniūnijose specialiojo plano rengimo“.…

Skaityti


Pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis

Pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl pradedamo rengti Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paliūniškio k. v. inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano. Sutartis Sutarties registracija Architektūros skyriaus informacija

Skaityti


Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Panevėžio rajono savivaldybės Virsnio smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento

Plano rengimo organizatorius – UAB „Karjerai“, įmonės kodas 147027966, registruota Laisvės a.1-8, Panevėžys, LT-35175, [email protected], direktorius Mindaugas Varanauskas. Plano rengėjas – UAB „GJ Magma“, įm.k.121428749, Vaidevučio g.18, LT- 08402, Vilnius, tel.85-2318178, faks.85-2784455, el.p. [email protected], adresas internete: http://www.gjmagma.lt/. Plano pavadinimas – Panevėžio rajono Virsnio smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas. Plano tikslai – suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir…

Skaityti


Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Įsakymas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo Architektūros skyriaus informacija

Skaityti


Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos VšĮ „Plačiajuostis internetas“ tinklo planas Panevėžio rajono savivaldybėje

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ vadovaudamasi 2019-06-06 Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis, parengė elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „VšĮ „Plačiajuostis internetas“ tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio rajono savivaldybėje“ (toliau – Planas) ir jį tvirtinti pateikė Susisiekimo ministerijai. Šis Planas parengtas VšĮ „Plačiajuostis internetas“ infrastruktūrai, įrengtai Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje iki Įstatymo įsigaliojimo dienos. Su Plano sprendiniais susipažinti galima Susisiekimo ministerijos tinklapyje…

Skaityti


Dėl Telia tinklo apsaugos zonos plano Panevėžio rajono savivaldybėje viešinimo

Akcinė bendrovė Telia Lietuva, AB  vadovaujantis 2019-06-06  LR „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis parengė viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio rajono savivaldybėje“ (toliau – Planas) ir pateikė Susisiekimo ministerijai tvirtinimui. Planas parengtas Telia infrastruktūrai įrengtai iki įstatymo įsigaliojimo dienos Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje. Su Plano sprendiniais susipažinti galima Susisiekimo ministerijos tinklapyje (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos) Plano rengėjas…

Skaityti


Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Panevėžio rajono Lakštingalų smėlio telkinio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-455 „Dėl visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose ir vertinimo subjektų, Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų užsienio valstybių informavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ II skyriaus 9.3 punktu pateikiama informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Panevėžio rajono Lakštingalų smėlio telkinio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV). Planavimo organizatorius: UAB „Karjerai“, į. k. 147027966, Laisvės a. 1-8, LT-35175 Panevėžys, Tel. Nr. +370 68686065, el. paštas: [email protected]

Skaityti


Dėl panevėžio rajono Virsnio smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Panevėžio rajono Virsnio smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2022 m. liepos 5 d; Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu ([email protected]) iki 2022 m. liepos 5 d. Apie pateikiamų duomenų patalpinimą prašome informuoti Tarnybą elektroniniu paštu…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie specialiojo plano rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paliūniškio k. v. inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 5 d. sprendimas Nr. T-114 „Dėl magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paliūniškio k. v. inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“. (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės internetinėje svetainėje ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje). Planavimo organizatorius…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-25 16:17