Teritorijų planavimo dokumentai (specialieji planai)

Informacinis pranešimas apie saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti Saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T-292 „Dėl saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo“ ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. A-52 „Dėl saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta specialiojo plano rengimo planavimo darbų…

Skaityti


Papildoma informacija žemės sklypų savininkams dėl suplanuotų vėjo elektrinių statybų ir kurių gyvenamosios vietos adresas nežinomas arba kuriems nepavyko įteikti registruoto laiško

UAB „Eurostat 1“ vysto vėjo elektrinių parką Panevėžio rajono savivaldybės Paįstrio seniūnijoje ir atlieka informavimą žemės savininkams pagal LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 16 d.  Ši informacija skelbiama atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas. PRIDEDAMA: 1. Skelbimas 14 D. ir 16 D., 3 l. 2. Skelbimas 15 D. ir 16 D., 2 l. UAB „Eurostat 1“ informacija

Skaityti


Informacija apie patvirtintą valstybinės reikšmės magistralinio kelio A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programą

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja apie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2024 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 3-94 „Dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtintą (vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 4 dalimi, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo…

Skaityti


Informacija apie patvirtintą valstybinės reikšmės magistralinio kelio A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programą

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja apie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2024 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 3-96 „Dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtintą (vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 4 dalimi, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie Panevėžio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų erdvinių duomenų keitimo (tikslinimo) planų rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti Panevėžio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų erdvinių duomenų keitimo (tikslinimo) planų rengimo projektas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T-226 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl kai kurių Panevėžio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių pavadinimų keitimo, panaikinimo, teritorijų ribų nustatymo“ pakeitimo“. Planų rengimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].…

Skaityti


Informacija apie patvirtintą valstybinės reikšmės magistralinio kelio A17 Panevėžio aplinkkelio susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programą

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja apie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2024 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 3-95 „Dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A17 Panevėžio aplinkkelio susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtintą (vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 4 dalimi, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo…

Skaityti


Dėl visuomenės poreikiams paimamo žemės sklypo (dalies) vertinimo

Vadovaujantis LR žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nuostatomis yra rengia žemės paėmimo visuomenės poreikiams, pagal projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų plėtros susisekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje, projektas. Informuojame žemiau lentelėje išvardintų žemės sklypų savininkus ir (ar) naudotojus, kurių gyvenamoji vieta nedeklaruota arba jie išvykę į užsienį, taip pat mirusiųjų asmenų vardu registruotų žemės sklypų suinteresuotus asmenis (paveldėtojus) apie atliekamas žemės sklypo (-ų) dalies (-ių) apžiūras vietovėje dėl turto…

Skaityti


Dėl pradedamo rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (pagal projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų plėtros susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą) Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje projekto

Vadovaudamiesi Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo1 (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 3 dalimi, informuojame, kad 2023 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 506 ,,Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano patvirtinimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams pagal projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano sprendinius procedūros pradžios“ (toliau – Nutarimas), kuriuo buvo patvirtintas…

Skaityti


Informacija apie parengtą projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano projektą

Vadovaujantis 2021 m. birželio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 429 „Dėl Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos  Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ ir 2021 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-338 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos ir projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena…

Skaityti


Parengtas „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge vystymo specialiojo plano koncepcijos dokumentas

Remiantis valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo jstatymo 23 straipsnyje nustatytas išimtis, rengiamas visuomenės supažindinimas su ,,Rail Baltica" geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge parengtu susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano koncepcijos dokumentu ir strateginio pasekmių vertinimo ataskaita. Viešo susirinkimo data ir laikas: rugpjūčio 17 d. 16 val., Panevėžio miesto savivaldybės patalpose adresu: Laisvės a. 20, Panevėžys. Pridedamas skelbimas. JULIJA DAMAŠEVIČIŪTĖ, Aplinkosaugos skyrius

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-25 16:17