Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas 2023-11-23 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2023-11-23 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-283)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
10:05:00 - 10:08:00 Š. Karalevičienė Priimtas
2 Dėl bendruomenės iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-282)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.docx
   4_document.docx
   5_document.docx
10:08:00 - 10:11:00 M. Bražėnienė Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono mokinių pavėžėjimo organizavimo, kelionės išlaidų kompensavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-284)    0_document.doc
   1_document.docx
10:11:00 - 10:14:00 A. K. Rimkus Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-203 „Dėl Panevėžio rajono lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-279)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:14:00 - 10:17:00 S. Budreikienė Priimtas
5 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-281)    0_document.docx
10:17:00 - 10:20:00 A. Čiegytė Priimtas
6 Dėl nekilnojamųjų daiktų perėmimo savivaldybės nuosavybėn (Nr. T2-277)    0_document.doc
   1_document.docx
10:20:00 - 10:22:00 A. Čiegytė Priimtas
7 Dėl Valstybinės žemės sklypo Ramygalos mieste nuomos (Nr. T2-280)    0_document.docx
10:22:00 - 10:25:00 A. Čiegytė Priimtas
8 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo (Nr. T2-278)    0_document.doc
10:25:00 - 10:27:00 A. Čiegytė Priimtas
9 Panevėžio rajono savivaldybės tarybos mažumos valanda 10:27:00 - 11:00:00 Mažumos atstovai Priimtas
Informacija
10 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
 1_document.pdf
 2_document.pdf
11:00:00 - 11:05:00 A. Pocius Priimtas