Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas 2023-10-26 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2023-10-26 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-267)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
10:05:00 - 10:08:00 Š. Karalevičienė Priimtas
2 Dėl pritarimo projekto rengimui ir įgyvendinimui pagal regioninės pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ (Nr. T2-261)    0_document.docx
10:08:00 - 10:10:00 I. Stankevičienė Priimtas
3 Dėl pritarimo projekto rengimui ir įgyvendinimui pagal regioninės pažangos priemonę Nr. 12-003-03-02-17 (RE) „Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą“ (Nr. T2-260)    0_document.docx
10:10:00 - 10:12:00 I. Stankevičienė Priimtas
4 Dėl pritarimo projekto rengimui ir įgyvendinimui pagal Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonę "Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti" (Nr. T2-266)    0_document.docx
10:12:00 - 10:15:00 I. Stankevičienė Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nario Algimanto Birbilo komandiravimo į Ukrainą (Nr. T2-259)    0_document.docx
10:15:00 - 10:17:00 L. Karpavičienė Priimtas
6 Dėl pritarimo programos „Erasmus+“ projektų įgyvendinimui (Nr. T2-258)    0_document.docx
10:17:00 - 10:20:00 A. K. Rimkus Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T-262 „Dėl Panevėžio r. Raguvos gimnazijos, Panevėžio r. Ramygalos gimnazijos, Panevėžio r. Smilgių gimnazijos ir Panevėžio r. Velžio gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-256)    0_document.docx
10:20:00 - 10:22:00 A. K. Rimkus Priimtas
8 Dėl Panevėžio r. Raguvos gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-257)    0_document.docx
10:22:00 - 10:24:00 A. K. Rimkus Priimtas
9 Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio apskrities regioninę kultūros tarybą (Nr. T2-272)    0_document.docx
10:24:00 - 10:26:00 A. K. Rimkus Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto investavimo į viešąją įstaigą „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis" (Nr. T2-270)    0_document.docx
10:26:00 - 10:28:00 A. Čiegytė Priimtas
11 Dėl nuomos sutarties pratęsimo (Nr. T2-276)    0_document.docx
10:28:00 - 10:30:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl turto perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Aukštaitijos vandenys“ (Nr. T2-262)    0_document.doc
10:30:00 - 10:33:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-263)    0_document.docx
10:33:00 - 10:36:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-273)    0_document.docx
10:36:00 - 10:38:00 A. Čiegytė Priimtas
15 Dėl juridinio asmens – VšĮ Velžio komunalinio ūkio – buveinės adreso pakeitimo (Nr. T2-264)    0_document.docx
10:38:00 - 10:40:00 A. Čiegytė Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-123 „Dėl socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-268)    0_document.docx
10:40:00 - 10:42:00 R. Sakalauskienė Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo ir jos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-269)    0_document.docx
   1_document.docx
10:42:00 - 10:45:00 R. Valantinienė Priimtas
18 Dėl pavedimo Panevėžio rajono savivaldybės merui ir Savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. T-152 „Dėl įgaliojimų Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-274)    0_document.docx
10:45:00 - 10:48:00 D. Malinauskas Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-172 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-275)    0_document.docx
   1_document.docx
10:48:00 - 10:50:00 D. Malinauskas Priimtas
20 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“ (Nr. T2-265)    0_document.docx
10:50:00 - 10:52:00 Z. Bakanienė Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-271)    0_document.docx
   1_document.xlsx
10:52:00 - 10:54:00 R. Čereškienė Priimtas
Informacija
22 Informacija dėl Skaistgirių sporto aikštyno, stadiono 10:54:00 - 11:00:00 Skaistgirių bendruomenės atstovai (pirmininkas Alfredas Kaminskas ir valdybos narė Elona Švipienė) Priimtas
23 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.docx
 1_document.pdf
 2_document.pdf
11:00:00 - 11:05:00 A. Pocius Priimtas