Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas 2023-05-18 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2023-05-18 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-122)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
10:05:00 - 10:08:00 Š. Karalevičienė Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pareigybių sąrašo ir valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-121)    0_document.docx
10:08:00 - 10:10:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė. Priimtas
3 Dėl pritarimo švietimo įstaigų 2022 metų veiklos ataskaitoms (Nr. T2-105)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.docx
   4_document.docx
   5_document.docx
   6_document.docx
   7_document.docx
   8_document.docx
   9_document.docx
   10_document.docx
   11_document.docx
   12_document.docx
   13_document.docx
   14_document.docx
   15_document.docx
   16_document.docx
   17_document.docx
   18_document.docx
   19_document.docx
10:10:00 - 10:13:00 S. Jasiūnienė. Kviečiamieji į posėdį V. Pocius. Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-104)    0_document.docx
   1_document.docx
10:13:00 - 10:16:00 S. Jasiūnienė Priimtas
5 Dėl Lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Panevėžio rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-106)    0_document.docx
   1_document.docx
10:16:00 - 10:19:00 S. Jasiūnienė Priimtas
6 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. T2-126)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
10:19:00 - 10:21:00 J. Balčienė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas. Priimtas
7 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio 2021-2023 m. faktiškai įgyvendintų investicijų derinimo (Nr. T2-127)    0_document.docx
10:21:00 - 10:24:00 J. Balčienė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas. Priimtas
8 Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-116)    0_document.docx
10:24:00 - 10:26:00 J. Balčienė Priimtas
9 Dėl žemės sklypo pirkimo ir turto perėmimo pagal dovanojimo sutartį (Nr. T2-115)    0_document.docx
10:26:00 - 10:28:00 J. Balčienė Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-125)    0_document.docx
10:28:00 - 10:30:00 J. Balčienė Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-114)    0_document.docx
10:30:00 - 10:32:00 J. Balčienė Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-132)    0_document.docx
10:32:00 - 10:34:00 J. Balčienė Priimtas
13 Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui pagal 2023 metų nacionalinę paramą kaimo bendruomenių veiklai (Nr. T2-109)    0_document.docx
10:34:00 - 10:37:00 M. Bražėnienė Priimtas
14 Dėl pritarimo Panevėžio rajono ir Radechivo savivaldybių bendradarbiavimo sutarties projektui ir jos pasirašymui (Nr. T2-108)    0_document.docx
10:37:00 - 10:40:00 M. Bražėnienė Priimtas
15 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ veiklą „Viešųjų institucijų teikiamų elektroninių paslaugų brandos lygio kėlimas“ ir jungtinės veiklos sutarties projektui (Nr. T2-140)    0_document.docx
10:40:00 - 10:42:00 M. Bražėnienė Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Panevėžio rajono savivaldybės humanitarinės pagalbos teikimo komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-131)    0_document.docx
   1_document.docx
10:42:00 - 10:45:00 M. Bražėnienė Priimtas
17 Dėl pritarimo investicijų projektams (Nr. T2-141)    0_document.docx
10:45:00 - 10:47:00 M. Bražėnienė Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-139)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
10:47:00 - 10:50:00 M. Bražėnienė Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. T2-136)    0_document.docx
00:00:10 - 10:52:00 V. Savickienė Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-107)    0_document.docx
   1_document.docx
10:52:00 - 10:54:00 V. Savickienė Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. T2-112)    0_document.docx
10:54:00 - 10:56:00 V. Savickienė Priimtas
22 Dėl Socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-135)    0_document.docx
10:56:00 - 10:58:00 V. Savickienė Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-137)    0_document.docx
10:58:00 - 11:00:00 V. Savickienė Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-133)    0_document.docx
11:00:00 - 11:03:00 S. Venslavičienė Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-128)    0_document.docx
   1_document.docx
11:03:00 - 11:05:00 S. Venslavičienė Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-134)    0_document.docx
11:05:00 - 11:08:00 S. Venslavičienė Priimtas
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narės Lauros Mackevičienės komandiravimo į Austrijos Respubliką (Nr. T2-129)    0_document.docx
11:08:00 - 11:10:00 S. Venslavičienė Priimtas
28 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-138)    0_document.doc
11:10:00 - 11:13:00 R. Vaitkūnienė Priimtas
29 Dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-142)    0_document.docx
11:13:00 - 11:16:00 R. Vaitkūnienė Priimtas
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Panevėžio regiono plėtros tarybą (Nr. T2-118)    0_document.doc
11:16:00 - 11:18:00 M. Paipulienė Priimtas
31 Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą (Nr. T2-119)    0_document.doc
11:18:00 - 11:20:00 M. Paipulienė Priimtas
32 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo (Nr. T2-124)    0_document.docx
11:20:00 - 11:23:00 E. Lunskis Priimtas
33 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-203 „Dėl Panevėžio rajono lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-123)    0_document.docx
11:23:00 - 11:26:00 E. Lunskis Priimtas
34 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) statybos, rekonstravimo, remonto darbų 2023–2025 m. objektų prioritetinės eilės patvirtinimo (Nr. T2-120)    0_document.docx
11:26:00 - 11:28:00 R. Čereškienė Priimtas
35 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-117)    0_document.docx
   1_document.xlsx
11:28:00 - 11:30:00 R. Čereškienė Priimtas
36 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-171 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-130)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
11:30:00 - 11:33:00 D. Malinauskas. Kviečiamieji į posėdį G. Motiejauskas. Priimtas
37 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo (Nr. T2-113)    0_document.pdf
   1_document.pdf
   2_document.docx
   3_document.pdf
11:33:00 - 11:35:00 D. Malinauskas Priimtas
38 Panevėžio rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo (Nr. T2-111)    0_document.docx
11:35:00 - 11:37:00 Z. Bakanienė Priimtas
39 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-110)    0_document.docx
11:37:00 - 11:40:00 Z. Bakanienė Priimtas
Papildomas klausimas
40 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-101 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. T2-143)    0_document.doc
11:40:00 - 11:43:00 R. Vaitkūnienė Priimtas
Informacija
41 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
11:43:00 - 11:50:00 A. Pocius Priimtas