Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas 2022-11-10 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2022-11-10 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-238)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
10:05:00 - 10:10:00 Š. Karalevičienė Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. T-90 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-26 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-234)    0_document.xlsx
   1_document.docx
10:10:00 - 10:12:00 M. Bražėnienė Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto investavimo į VšĮ Velžio komunalinį ūkį (Nr. T2-245)    0_document.docx
10:12:00 - 10:15:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas. Priimtas
4 Dėl VšĮ Velžio komunalinio ūkio faktiškai įgyvendintų investicijų derinimo (Nr. T2-241)    0_document.docx
10:15:00 - 10:18:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas. Priimtas
5 Dėl sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-240)    0_document.docx
10:18:00 - 10:20:00 A. Čiegytė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-235)    0_document.docx
10:20:00 - 10:22:00 A. Čiegytė Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T-86 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo 2022 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-231)    0_document.docx
10:22:00 - 10:24:00 A. Čiegytė Priimtas
8 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-237)    0_document.docx
10:24:00 - 10:26:00 A. Čiegytė Priimtas
9 Dėl patalpų nuomos (Nr. T2-236)    0_document.docx
10:26:00 - 10:28:00 A. Čiegytė Priimtas
10 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-230)    0_document.docx
10:28:00 - 10:30:00 A. Čiegytė Priimtas
11 Dėl sutikimo perimti turtą pagal dovanojimo sutartį (Nr. T2-229)    0_document.doc
10:30:00 - 10:32:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui (Nr. T2-227)    0_document.doc
10:32:00 - 10:34:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo (Nr. T2-225)    0_document.doc
10:34:00 - 10:36:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-226)    0_document.docx
10:36:00 - 10:38:00 S. Venslavičienė Priimtas
15 Dėl audito atlikimo ir audito įmonės parinkimo procedūrų organizavimo viešojoje įstaigoje Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje (Nr. T2-233)    0_document.doc
10:38:00 - 10:40:00 R. Valantinienė Priimtas
16 Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo (Nr. T2-232)    0_document.docx
   1_document.jpg
10:40:00 - 10:42:00 V. Jurkštienė Priimtas
17 Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, panaudojimo (Nr. T2-246)    0_document.docx
10:42:00 - 10:44:00 A. K. Rimkus Priimtas
18 Dėl Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos, Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos, Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio ir Panevėžio r. Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“ nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-228)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.docx
   4_document.docx
10:44:00 - 10:46:00 A. K. Rimkus Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T- 126 „Dėl Panevėžio rajono kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo parengimo komisijos sudarymo, komisijos darbo reglamento bei Panevėžio rajono kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo parengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-239)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
10:46:00 - 10:48:00 A. K. Rimkus Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-242)    0_document.docx
   1_document.xlsx
10:48:00 - 10:50:00 E. Žiaunienė Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl saulės elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Karsakiškio, Krekenavos, Miežiškių, Naujamiesčio, Panevėžio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių ir Velžio seniūnijose specialiojo plano rengimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-243)    0_document.docx
10:50:00 - 10:52:00 D. Malinauskas Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. T-153 „Dėl vėjo ir saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-244)    0_document.docx
10:52:00 - 10:54:00 D. Malinauskas Priimtas
Informacija
23 Informacija dėl Panevėžio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2023–2030 m. rengimo eigos  0_document.pdf
10:54:00 - 10:57:00 M. Bražėnienė. Kviečiamieji į posėdį V. Sabutis. Priimtas
24 Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės tarybos gautus prašymus  0_document.pdf
10:57:00 - 11:00:00 P. Žagunis Priimtas