Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas 2022-05-05 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2022-05-05 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal Panevėžio rajono Vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos "Panevėžio rajono 2016-2023 m. vietos plėtros strategija" priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritį "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą" ir Jungtinės veiklos sutarties projektui (Nr. T2-123)    0_document.docx
09:05:00 - 09:08:00 M. Bražėnienė Priimtas
2 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal Panevėžio rajono vietos veiklos grupės strategijos „Panevėžio rajono 2016–2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonę „NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ (Nr. T2-96)    0_document.docx
09:08:00 - 09:11:00 M. Bražėnienė Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-26 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-105)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.xlsx
   4_document.docx
   5_document.xlsx
   6_document.docx
   7_document.xlsx
   8_document.docx
   9_document.xlsx
   10_document.docx
   11_document.xlsx
   12_document.docx
   13_document.xlsx
   14_document.docx
   15_document.xlsx
   16_document.docx
   17_document.xlsx
09:11:00 - 09:14:00 M. Bražėnienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-224 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-93)    0_document.docx
09:14:00 - 09:17:00 M. Bražėnienė Priimtas
5 Dėl pritarimo projekto „Panevėžio rajono Paįstrio seniūnijos pastato, esančio Gegužinės g. 28, Paįstrio k., Paįstrio sen., Panevėžio r., energinio efektyvumo didinimas“ įgyvendinimui pagal savivaldybių pastatų fondo finansinę priemonę (Nr. T2-119)    0_document.docx
09:17:00 - 09:20:00 M. Bražėnienė Priimtas
6 Dėl pritarimo projekto "Panevėžio rajono Vadoklių seniūnijos pastato, esančio Ramygalos g. 39, Vadoklių mstl., Panevėžio r., energinio efektyvumo didinimas" įgyvendinimui pagal Savivaldybių pastatų fondo finansinę priemonę (Nr. T2-118)    0_document.docx
09:20:00 - 09:23:00 M. Bražėnienė Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono bendruomeninių organizacijų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-103)    0_document.docx
   1_document.docx
09:23:00 - 09:26:00 M. Bražėnienė Priimtas
8 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo (Nr. T2-109)    0_document.docx
09:26:00 - 09:29:00 Š. Karalevičienė. Kviečiamieji į posėdį V. Kanapeckienė. Priimtas
9 Dėl garantijos suteikimo viešajai įstaigai Velžio komunaliniam ūkiui (Nr. T2-125)    0_document.docx
09:29:00 - 09:32:00 Š. Karalevičienė. Kviečiamieji į posėdį V. Kanapeckienė, V. Virbalas. Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-127)    0_document.docx
   1_document.docx
09:32:00 - 09:35:00 Š. Karalevičienė Priimtas
11 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-128)    0_document.pdf
   1_document.pdf
   2_document.docx
   3_document.pdf
09:35:00 - 09:38:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas. Priimtas
12 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (Nr. T2-106)    0_document.docx
09:38:00 - 09:41:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas. Priimtas
13 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio patvirtinimo (Nr. T2-121)    0_document.docx
09:41:00 - 09:44:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas. Priimtas
14 Dėl AB „Panevėžio energija“ 2021 metais faktiškai įvykdytos investicijos Panevėžio rajone derinimo (Nr. T2-129)    0_document.docx
09:44:00 - 09:47:00 A. Čiegytė Priimtas
15 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-102)    0_document.docx
09:47:00 - 09:49:00 A. Čiegytė Priimtas
16 Dėl sutikimo perimti turtą iš gyventojų bendruomenės "Skaistgiriai" (Nr. T2-104)    0_document.doc
09:49:00 - 09:51:00 A. Čiegytė Priimtas
17 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-117)    0_document.docx
09:51:00 - 09:53:00 A. Čiegytė Priimtas
18 Dėl Jotainių socialinės globos namų perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (Nr. T2-92)    0_document.docx
09:53:00 - 09:55:00 A. Čiegytė Priimtas
19 Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-99)    0_document.docx
09:55:00 - 09:57:00 A. Čiegytė Priimtas
20 Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-98)    0_document.docx
09:57:00 - 09:59:00 A. Čiegytė Priimtas
21 Dėl amortizacinių atskaitymų pastatų nusidėvėjimui atkurti, pataisos koeficientų, rodančių būsto būklę (nusidėvėjimą), ir rinkos pataisos koeficientų savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčiams apskaičiuoti nustatymo (Nr. T2-122)    0_document.docx
09:59:00 - 10:01:00 A. Čiegytė Priimtas
22 Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-108)    0_document.pdf
   1_document.docx
10:01:00 - 10:04:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė. Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pareigybių sąrašo ir valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-120)    0_document.docx
10:04:00 - 10:07:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė. Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2021 m. ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-124)    0_document.docx
10:07:00 - 10:10:00 R. Valantinienė Priimtas
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. T2-126)    0_document.doc
10:10:00 - 10:12:00 R. Valantinienė Priimtas
26 Dėl pritarimo švietimo įstaigų 2021 metų veiklos ataskaitoms (Nr. T2-110)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.docx
   4_document.docx
   5_document.docx
   6_document.docx
   7_document.docx
   8_document.docx
   9_document.docx
   10_document.docx
   11_document.docx
   12_document.docx
   13_document.docx
   14_document.docx
   15_document.docx
   16_document.docx
   17_document.docx
   18_document.docx
   19_document.docx
   20_document.docx
10:12:00 - 10:15:00 A. K. Rimkus. Kviečiamieji į posėdį švietimo įstaigų vadovai. Priimtas
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-207 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-95)    0_document.docx
10:15:00 - 10:17:00 A. K. Rimkus Priimtas
28 Dėl magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros, teritorijoje Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paliūniškio k. v. inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo (Nr. T2-116)    0_document.docx
10:17:00 - 10:19:00 D. Malinauskas Priimtas
29 Dėl gatvės pavadinimo keitimo (Nr. T2-97)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.doc
   3_document.pdf
10:19:00 - 10:21:00 D. Malinauskas Priimtas
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-112 „Dėl Panevėžio rajono atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo (Nr. T2-94)    0_document.docx
   1_document.docx
10:21:00 - 10:23:00 D. Malinauskas Priimtas
31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. T2-112)    0_document.docx
10:23:00 - 10:25:00 I. Kulikauskienė Priimtas
32 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. T2-113)    0_document.docx
10:25:00 - 10:27:00 I. Kulikauskienė Priimtas
33 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-218 „Dėl Panevėžio rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. T2-115)    0_document.docx
10:27:00 - 10:29:00 I. Kulikauskienė Priimtas
34 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-139 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-114)    0_document.docx
10:29:00 - 10:31:00 I. Kulikauskienė Priimtas
35 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl Nuolatinės balsų skaičiavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. T2-111)    0_document.docx
10:31:00 - 10:33:00 S. Venslavičienė Priimtas
36 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą R. G. (Nr. T2-107)    0_document.docx
10:33:00 - 10:35:00 V. Savickienė Priimtas
37 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui (Nr. T2-91)    0_document.doc
10:35:00 - 10:37:00 R. Samkus Priimtas
38 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės "Investicijos į materialųjį turtą" veiklą "Parama žemės ūkio vandentvarkai" (Nr. T2-101)    0_document.docx
10:37:00 - 10:39:00 Z. Bakanienė Priimtas
39 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T-19 "Dėl valstybės investicijų programos lėšų melioracijai 2022 metais panaudojimo programos patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo (Nr. T2-100)    0_document.docx
10:39:00 - 10:41:00 Z. Bakanienė Priimtas
Informacija
40 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
10:41:00 - 10:45:00 P. Žagunis Priimtas