Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas 2022-01-27 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2022-01-27 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono Garbės piliečio vardo suteikimo (Nr. T2-15)    0_document.docx
10:05:00 - 10:07:00 A. Pocius Priimtas
2 Dėl vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Karsakiškio, Naujamiesčio ir Smilgių seniūnijose specialiojo plano rengimo (Nr. T2-25)    0_document.docx
10:07:00 - 10:09:00 D. Malinauskas. Kviečiamieji į posėdį V. Sučila Priimtas
3 Dėl saulės elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Karsakiškio, Krekenavos, Miežiškių, Naujamiesčio, Panevėžio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių ir Velžio seniūnijose specialiojo plano rengimo (Nr. T2-24)    0_document.docx
10:09:00 - 10:11:00 D. Malinauskas. Kviečiamieji į posėdį R. Šeškaitė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-9)    0_document.docx
   1_document.docx
10:11:00 - 10:13:00 D. Malinauskas Priimtas
5 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo (Nr. T2-18)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.doc
   5_document.pdf
10:13:00 - 10:15:00 D. Malinauskas Priimtas
6 Dėl Viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio valdybos sudarymo (Nr. T2-12)    0_document.doc
10:15:00 - 10:17:00 I. Kulikauskienė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-34 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo" pakeitimo (Nr. T2-13)    0_document.docx
10:17:00 - 10:19:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas Priimtas
8 Dėl Panevėžio r. Naujamiesčio gimnazijos tipo ir pavadinimo pakeitimo bei nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-5)    0_document.docx
10:19:00 - 10:21:00 A. K. Rimkus. Kviečiamieji į posėdį D. Dirsienė Priimtas
9 Dėl studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų 2021 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-3)    0_document.docx
10:21:00 - 10:23:00 A. K. Rimkus Priimtas
10 Dėl 2022 m. kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-17)    0_document.docx
10:23:00 - 10:26:00 A. K. Rimkus. Kviečiamieji į posėdį R. Vilys Priimtas
11 Dėl Savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-231 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos vadovo konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-7)    0_document.docx
   1_document.docx
10:26:00 - 10:28:00 S. Venslavičienė Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-22)    0_document.docx
10:28:00 - 10:31:00 V. Kanapeckienė Priimtas
13 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-14)    0_document.docx
10:31:00 - 10:33:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-19)    0_document.docx
10:33:00 - 10:35:00 A. Čiegytė Priimtas
15 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto pardavimo (Nr. T2-8)    0_document.doc
10:35:00 - 10:37:00 A. Čiegytė Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-21)    0_document.docx
   1_document.docx
10:37:00 - 10:39:00 A. Čiegytė Priimtas
17 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio (Nr. T2-20)    0_document.doc
10:39:00 - 10:41:00 A. Čiegytė Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetų patvirtinimo (Nr. T2-23)    0_document.docx
10:41:00 - 10:43:00 R. Valantinienė Priimtas
19 Dėl valstybės investicijų programos lėšų melioracijai 2022 metais panaudojimo programos patvirtinimo (Nr. T2-4)    0_document.docx
10:43:00 - 10:45:00 Z. Bakanienė Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo (Nr. T2-6)    0_document.docx
10:45:00 - 10:47:00 Z. Bakanienė Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo komisijos 2021 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-2)    0_document.docx
10:47:00 - 10:49:00 Z. Bakanienė Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-11)    0_document.docx
10:49:00 - 10:51:00 R. Samkus Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-1)    0_document.xlsx
   1_document.docx
10:51:00 - 10:53:00 R. Samkus Priimtas
24 Dėl pritarimo projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ partnerystės sutarties projektui (Nr. T2-10)    0_document.doc
10:53:00 - 10:55:00 R. Samkus Priimtas
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. T2-16)    0_document.docx
10:55:00 - 10:57:00 D. Juodelienė Priimtas
Informacija
26 Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto projektą 10:57:00 - 11:00:00 Š. Karalevičienė Priimtas