Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas 2021-11-04 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-11-04 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl įsipareigojimo (Nr. T2-218)    0_document.doc
10:05:00 - 10:07:00 R. Samkus. Kviečiamieji į posėdį S. Venckus Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašų patvirtinimo (Nr. T2-224)    0_document.docx
10:07:00 - 10:09:00 R. Samkus Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-220)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
10:09:00 - 10:11:00 Š. Karalevičienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. T-124 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-214)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
10:11:00 - 10:13:00 M. Bražėnienė Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės narystės asociacijoje „Panevėžio rajono vietos veiklos grupė“ pakeitimo (Nr. T2-212)    0_document.docx
10:13:00 - 10:15:00 M. Bražėnienė Priimtas
6 Dėl pritarimo „Erasmus+“ programos projektų įgyvendinimui (Nr. T2-211)    0_document.docx
10:15:00 - 10:17:00 A. K. Rimkus Priimtas
7 Dėl pritarimo Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos ir Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos dalyvavimui projekte pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 priemonę „Kokybės krepšelis“ (Nr. T2-213)    0_document.docx
10:17:00 - 10:19:00 A. K. Rimkus Priimtas
8 Dėl sutikimo reorganizuoti Panevėžio rajono Pedagoginę psichologinę tarnybą (Nr. T2-215)    0_document.docx
10:19:00 - 10:22:00 A. K. Rimkus Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-208)    0_document.docx
10:22:00 - 10:24:00 V. Savickienė Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-3 "Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-209)    0_document.docx
   1_document.docx
10:24:00 - 10:26:00 V. Savickienė Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-221)    0_document.docx
   1_document.docx
10:26:00 - 10:28:00 S. Budreikienė Priimtas
12 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo (Nr. T2-217)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
10:28:00 - 10:30:00 D. Malinauskas Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto investavimo į viešąją įstaigą „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ (Nr. T2-216)    0_document.docx
10:30:00 - 10:32:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto investavimo į VšĮ Velžio komunalinį ūkį (Nr. T2-223)    0_document.docx
10:32:00 - 10:34:00 A. Čiegytė Priimtas
15 Dėl Valstybinės žemės sklypo Ramygalos mieste nuomos (Nr. T2-219)    0_document.docx
10:34:00 - 10:36:00 A. Čiegytė Priimtas
16 Dėl sutikimo perimti turtą pagal dovanojimo sutartį (Nr. T2-210)    0_document.doc
10:36:00 - 10:38:00 A. Čiegytė Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo ir jos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-222)    0_document.docx
10:38:00 - 10:40:00 R. Valantinienė Priimtas
Informacija
18 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo  0_document.pdf
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
10:40:00 - 10:41:00 R. Samkus Priimtas
19 Informacija dėl teikimo dėl Panevėžio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T-197 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 10:41:00 - 10:43:00 P. Žagunis Priimtas
20 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
10:43:00 - 10:45:00 P. Žagunis Priimtas