Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas 2021-09-30 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-09-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio 2021-2023 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-206)    0_document.xlsx
   1_document.doc
   2_document.doc
10:05:00 - 10:07:00 R. Samkus. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-113 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-184)    0_document.docx
10:07:00 - 10:08:00 R. Samkus Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-201)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
10:08:00 - 10:10:00 Š. Karalevičienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-160 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-204)    0_document.docx
10:10:00 - 10:12:00 S. Venslavičienė Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. T-281 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-115 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-197)    0_document.docx
10:12:00 - 10:13:00 S. Venslavičienė Priimtas
6 Dėl kandidato siūlymo apdovanoti ženklu „Auksinės krivūlės riteris“ (Nr. T2-200)    0_document.docx
10:13:00 - 10:15:00 S. Venslavičienė Priimtas
7 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui (Nr. T2-190)    0_document.docx
10:15:00 - 10:17:00 I. Kulikauskienė Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T-157 "Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-186)    0_document.docx
   1_document.docx
10:17:00 - 10:19:00 S. Savickienė Priimtas
9 Dėl Asmeninės pagalbos valandinio įkainio patvirtinimo (Nr. T2-192)    0_document.docx
10:19:00 - 10:22:00 S. Savickienė Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-93 "Dėl Socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-187)    0_document.docx
10:22:00 - 10:24:00 S. Savickienė Priimtas
11 Dėl patalpų nuomos (Nr. T2-195)    0_document.docx
10:24:00 - 10:26:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo (Nr. T2-191)    0_document.doc
10:26:00 - 10:28:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms įgyvendinti (Nr. T2-188)    0_document.docx
10:28:00 - 10:30:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir perduoti Savivaldybės turtą (Nr. T2-207)    0_document.docx
10:30:00 - 10:32:00 A. Čiegytė Priimtas
15 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-185)    0_document.docx
10:32:00 - 10:34:00 A. Čiegytė Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-210 „Dėl pirties paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-189)    0_document.docx
10:34:00 - 10:36:00 A. Čiegytė Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. T-124 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-205)    0_document.docx
   1_document.xlsx
10:36:00 - 10:38:00 V. Petrauskienė Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-110 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-193)    0_document.docx
   1_document.docx
10:38:00 - 10:40:00 V. Petrauskienė Priimtas
19 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui (Nr. T2-194)    0_document.docx
10:40:00 - 10:42:00 A. K. Rimkus Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-166 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus 2021–2022 m. m. patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-196)    0_document.docx
10:42:00 - 10:44:00 A. K. Rimkus Priimtas
21 Dėl dalinio rėmimo skyrimo 2021–2022 metų kultūros projektams (Nr. T2-202)    0_document.docx
10:44:00 - 10:46:00 A. K. Rimkus Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-100 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir grupių skaičiaus Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2021–2022 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-199)    0_document.docx
10:46:00 - 10:48:00 A. K. Rimkus Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-196 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-198)    0_document.docx
10:48:00 - 10:50:00 A. K. Rimkus Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-203)    0_document.docx
10:50:00 - 10:52:00 S. Budreikienė Priimtas
Informacija
25 Informacija dėl reikalavimo dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo Nr. 12 nuostatų vykdymo 10:52:00 - 10:53:00 P. Žagunis Priimtas
26 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
10:53:00 - 10:55:00 P. Žagunis Priimtas