Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas 2021-01-21 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-01-21 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-20)    0_document.docx
   1_document.docx
10:05:00 - 10:07:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-16)    0_document.docx
   1_document.docx
10:07:00 - 10:09:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas Priimtas
3 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-13)    0_document.docx
   1_document.docx
10:09:00 - 10:11:00 V. Savickienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. T-261 „Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-2)    0_document.docx
10:11:00 - 10:13:00 V. Savickienė Priimtas
5 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (Nr. T2-15)    0_document.docx
10:13:00 - 10:15:00 A. Čiegytė Priimtas
6 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-12)    0_document.docx
10:15:00 - 10:17:00 A. Čiegytė Priimtas
7 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-21)    0_document.docx
10:17:00 - 10:19:00 A. Čiegytė Priimtas
8 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai (Nr. T2-23)    0_document.doc
10:19:00 - 10:21:00 A. Čiegytė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo (Nr. T2-19)    0_document.docx
10:21:00 - 10:23:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos įstatų patvirtinimo (Nr. T2-18)    0_document.docx
10:23:00 - 10:25:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono Garbės piliečio vardo suteikimo (Nr. T2-9)    0_document.docx
10:25:00 - 10:27:00 A. Pocius Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-17)    0_document.docx
10:27:00 - 10:29:00 I. Kulikauskienė Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-223 „Dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-11)    0_document.docx
10:29:00 - 10:31:00 I. Kulikauskienė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 31 d. sprendimo Nr. T-280 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-1)    0_document.docx
10:31:00 - 10:33:00 S. Venslavičienė Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-10)    0_document.docx
10:33:00 - 10:35:00 S. Venslavičienė Priimtas
16 Dėl sutikimo reorganizuoti Panevėžio r. Vadoklių pagrindinę mokyklą (Nr. T2-5)    0_document.docx
10:35:00 - 10:37:00 A. K. Rimkus Priimtas
17 Dėl sutikimo reorganizuoti Panevėžio r. Miežiškių pagrindinę mokyklą (Nr. T2-3)    0_document.docx
10:37:00 - 10:39:00 A. K. Rimkus Priimtas
18 Dėl sutikimo reorganizuoti Panevėžio r. Bernatonių mokyklą-darželį (Nr. T2-4)    0_document.docx
10:39:00 - 10:41:00 A. K. Rimkus Priimtas
19 Dėl Vaikų socializacijos, Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio, Smurto ir patyčių prevencijos programų projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-14)    0_document.docx
   1_document.docx
10:41:00 - 10:43:00 A. K. Rimkus Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Studijų rėmimo komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-7)    0_document.docx
10:43:00 - 10:46:00 A. K. Rimkus Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-162 „Dėl 2020 m. vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-8)    0_document.docx
10:46:00 - 10:48:00 A. K. Rimkus Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo (Nr. T2-6)    0_document.docx
10:48:00 - 10:50:00 Z. Bakanienė Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. T2-22)    0_document.docx
10:50:00 - 10:52:00 D. Juodelienė Priimtas
Informacija
24 Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto projektą 10:52:00 - 10:53:00 Š. Karalevičienė Priimtas
25 Informacija apie Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 10:53:00 - 10:55:00 M. Bražėnienė Priimtas
26 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo ir Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo  0_document.pdf
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
 4_document.pdf
10:55:00 - 11:00:00 R. Samkus Priimtas
27 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
00:00:11 - 11:02:00 P. Žagunis Priimtas