Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas 2020-09-24 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-09-24 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pareigybių sąrašo ir valdymo struktūros patvirtinimo (Nr. T2-214)    0_document.docx
10:05:00 - 10:08:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė, N. Lekarauskienė Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-220)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
10:08:00 - 10:12:00 Š. Karalevičienė Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 31 d. sprendimo Nr. T-280 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-215)    0_document.docx
10:12:00 - 10:15:00 S. Venslavičienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo (Nr. T2-222)    0_document.docx
10:15:00 - 10:18:00 S. Venslavičienė Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kontrolierės Vidutės Kanapeckienės pareiginės algos koeficiento nustatymo (Nr. T2-213)    0_document.docx
10:18:00 - 10:20:00 S. Venslavičienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-224)    0_document.docx
10:20:00 - 10:22:00 I. Kulikauskienė Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-223)    0_document.docx
10:22:00 - 10:24:00 I. Kulikauskienė Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-211)    0_document.docx
10:24:00 - 10:26:00 A. Čiegytė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-63 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-212)    0_document.docx
10:26:00 - 10:28:00 A. Čiegytė Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-217 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-225)    0_document.docx
   1_document.docx
10:28:00 - 10:30:00 A. Čiegytė Priimtas
11 Dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros išpirkimo (Nr. T2-210)    0_document.docx
10:30:00 - 10:33:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo (Nr. T2-218)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:33:00 - 10:38:00 S. Biveinienė Priimtas
13 Dėl dalinio rėmimo skyrimo 2020–2021 metų kultūros projektams (Nr. T2-221)    0_document.docx
10:35:00 - 10:38:00 A. K. Rimkus Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo nr. T-15 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-219)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.doc
10:38:00 - 10:40:00 A. K. Rimkus Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-131 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio švietimo įstaigose 2020–2021 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-216)    0_document.docx
10:40:00 - 10:43:00 A. K. Rimkus Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-201 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus 2020–2021 m. m. patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-217)    0_document.docx
10:43:00 - 10:46:00 A. K. Rimkus Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono bendruomeninių organizacijų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-227)    0_document.docx
   1_document.docx
10:46:00 - 10:48:00 M. Bražėnienė Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono religinių bendruomenių rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-226)    0_document.docx
   1_document.docx
10:48:00 - 10:50:00 M. Bražėnienė Priimtas
19 Dėl pritarimo Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo projekto įgyvendinimui (Nr. T2-209)    0_document.docx
10:50:00 - 10:52:00 M. Bražėnienė Priimtas
20 Dėl pritarimo Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos trišalės sutarties projektui (Nr. T2-208)    0_document.doc
10:52:00 - 10:55:00 R. Samkus Priimtas
Informacija
21 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
10:55:00 - 10:58:00 P. Žagunis Priimtas
22 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo programos įgyvendinimo  0_document.pdf
10:58:00 - 11:00:00 R. Samkus Priimtas