Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas 2019-02-20 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-02-20 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-47)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.pdf
   4_document.docx
   5_document.pdf
   6_document.docx
   7_document.pdf
   8_document.docx
   9_document.pdf
   10_document.docx
   11_document.pdf
   12_document.docx
   13_document.pdf
   14_document.docx
   15_document.pdf
   16_document.docx
   17_document.pdf
10:02:00 - 10:05:00 M. Bražėnienė Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. T2-48)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
10:05:00 - 10:11:00 Š. Karalevičienė Priimtas
3 Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui (Nr. T2-20)    0_document.docx
10:11:00 - 10:14:00 M. Bražėnienė Priimtas
4 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-39)    0_document.docx
10:14:00 - 10:16:00 S. Venslavičienė Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-115 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-42)    0_document.docx
10:16:00 - 10:18:00 S. Venslavičienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-23)    0_document.doc
10:18:00 - 10:20:00 S. Biveinienė Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. T2-36)    0_document.docx
10:20:00 - 10:22:00 S. Biveinienė Priimtas
8 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo (Nr. T2-24)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.doc
10:22:00 - 10:24:00 S. Biveinienė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo (Nr. T2-41)    0_document.docx
10:24:00 - 10:26:00 V. Jakubonis Priimtas
10 Dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti programos patvirtinimo (Nr. T2-40)    0_document.docx
10:26:00 - 10:28:00 V. Jakubonis Priimtas
11 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-21)    0_document.doc
10:28:00 - 10:32:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-46)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:32:00 - 10:34:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl leidimo sudaryti nuomos sutartį ir nuompinigių dydžio nustatymo (Nr. T2-45)    0_document.docx
10:34:00 - 10:36:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl turto pirkimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. T2-32)    0_document.docx
10:36:00 - 10:38:00 A. Čiegytė Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisijos 2018 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-34)    0_document.doc
10:38:00 - 10:40:00 V. Kuliešienė Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo 2019 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. T2-35)    0_document.docx
10:40:00 - 10:42:00 A. Čiegytė Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-219 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-33)    0_document.docx
10:42:00 - 10:44:00 A. Čiegytė Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-26)    0_document.docx
10:44:00 - 10:46:00 V. Savickienė Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl Laidojimo pašalpos skyrimo ir mokėjimo iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-27)    0_document.docx
10:46:00 - 10:48:00 V. Savickienė Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-38)    0_document.docx
   1_document.docx
10:48:00 - 10:50:00 V. Savickienė Priimtas
21 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą J.B. (Nr. T2-30)    0_document.docx
10:50:00 - 10:52:00 V. Savickienė Priimtas
22 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą I.P. (Nr. T2-31)    0_document.docx
10:52:00 - 10:54:00 V. Savickienė Priimtas
23 Dėl Infrastruktūros objektų projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto darbų, prie kurių finansavimo prisideda fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-44)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:54:00 - 10:56:00 R. Samkus Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-22)    0_document.doc
10:56:00 - 10:58:00 J. Masiokas Priimtas
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų metinių veiklos ataskaitų formų patvirtinimo (Nr. T2-25)    0_document.docx
10:58:00 - 11:00:00 A. K. Rimkus Priimtas
26 Dėl pritarimo „Erasmus+“ KA2 ir „Erasmus+“KA1 programos projektų įgyvendinimui (Nr. T2-19)    0_document.docx
11:00:00 - 11:02:00 A. K. Rimkus Priimtas
27 Dėl pritarimo papildomam susitarimui Nr. 3 prie 2016 m. gegužės 2 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. R8-166 įgyvendinant projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ (Nr. T2-43)    0_document.docx
11:02:00 - 11:03:00 A. K. Rimkus Priimtas
28 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruommenės sveikatos tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-29)    0_document.doc
11:03:00 - 11:05:00 A. Pocius Priimtas
29 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-37)    0_document.docx
11:05:00 - 11:07:00 R. Trota Priimtas
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos komitetų 2018 metų veiklos ataskaitų patvirtinimo (Nr. T2-50)    0_document.docx
11:07:00 - 11:14:00 A. Narbutienė, J. Januškienė, J. Kaušakys, D. Juodelienė Priimtas
31 Dėl Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. T2-49)    0_document.docx
11:14:00 - 11:16:00 D. Juodelienė Priimtas
Informacija
32 Panevėžio rajono savivaldybės 2016–2018 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 2018 metais ataskaita (Nr. T2-28)    0_document.docx
11:16:00 - 11:18:00 R. Trota Priimtas
33 Gauti prašymai Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
11:18:00 - 11:21:00 P. Žagunis Priimtas