Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas 2018-10-31 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-10-31 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-213)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
   6_document.xlsx
10:03:00 - 10:05:00 Š. Karalevičienė Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-211)    0_document.docx
   1_document.docx
10:05:00 - 10:07:00 V. Savickienė Priimtas
3 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą Audriui Kuodžiui (Nr. T2-212)    0_document.docx
10:07:00 - 10:09:00 V. Savickienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2018 metais objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-205)    0_document.docx
10:09:00 - 10:12:00 R. Samkus Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-113 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-197)    0_document.doc
10:12:00 - 10:14:00 R. Samkus Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. T2-198)    0_document.doc
10:14:00 - 10:16:00 R. Samkus Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-189 „Dėl investicijų projekto „Ramygalos seniūnijos administracinio pastato, esančio Vadoklių g. 10, Ramygalos m., Panevėžio r., energinio efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo“ pakeitimo (Nr. T2-209)    0_document.doc
10:16:00 - 10:18:00 R. Samkus Priimtas
8 Dėl nesutikimo perimti turtą (Nr. T2-207)    0_document.doc
10:18:00 - 10:20:00 A. Čiegytė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo 2018 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-210)    0_document.docx
10:20:00 - 10:22:00 A. Čiegytė Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-206)    0_document.docx
10:22:00 - 10:24:00 A. Čiegytė Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-219 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo" pakeitimo (Nr. T2-208)    0_document.docx
10:24:00 - 10:26:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl Velžio kaimo gyventojų apsklausos rezultatų (Nr. T2-199)    0_document.docx
10:26:00 - 10:28:00 R. Vaitkūnienė Priimtas
13 Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją (Nr. T2-202)    0_document.doc
10:28:00 - 10:30:00 R. Valantinienė Priimtas
14 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo (Nr. T2-204)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.pdf
10:30:00 - 10:32:00 S. Biveinienė Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-201)    0_document.docx
   1_document.docx
10:32:00 - 10:34:00 A. K. Rimkus Priimtas
16 Dėl Maitinimo organizavimo Panevėžio rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-203)    0_document.docx
10:34:00 - 10:36:00 A. K. Rimkus Priimtas
17 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl Panevėžio rajono kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvų atstovavimo užsienyje komisijos sudarymo, komisijos darbo reglamento bei Panevėžio rajono kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvų atstovavimo užsienyje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Nr. T2-200)    0_document.docx
   1_document.docx
10:36:00 - 10:38:00 A. K. Rimkus Priimtas
Papildomas klausimas
18 (*Darbotvarkė gali būti papildyta klausimu Tarybos sprendimu.) Dėl pritarimo paraiškų teikimui pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“, finansavimo garantijų ir įgaliojimų suteikimo (Nr. T2-214)    0_document.docx
10:38:00 - 10:42:00 I. Stankevičienė Priimtas
Informacija
19 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos 2018 m. rugsėjo 28 d. reikalavimo Nr. R-10 „Dėl Reklamos įstatymo 12 straipsnio 7 dalies nuostatų įgyvendinimo“ 10:42:00 - 10:45:00 P. Žagunis Priimtas
20 Gauti prašymai Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
10:45:00 - 10:48:00 P. Žagunis Priimtas