Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas 2018-09-27 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-09-27 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-64 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių priėmimo laiko nustatymo, mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2018–2019 m. m. patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-192)    0_document.docx
10:03:00 - 10:15:00 A. K. Rimkus. Kviesti į posėdį E. Švipienė, G. Grigaliūnienė Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-193)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
10:15:00 - 10:17:00 Š. Karalevičienė Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-158 „Dėl Pedagogų, gydytojų ir slaugytojų, kultūros ir meno, socialinių darbuotojų dalinių kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-191)    0_document.docx
10:17:00 - 10:19:00 Š. Karalevičienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-211 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-188)    0_document.docx
10:19:00 - 10:21:00 V. Savickienė Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl Socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis ir vaikais Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-187)    0_document.docx
10:21:00 - 10:23:00 V. Savickienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo (Nr. T2-194)    0_document.docx
10:23:00 - 10:28:00 S. Venslavičienė Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-115 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-189)    0_document.doc
10:28:00 - 10:33:00 S. Venslavičienė Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Rasos Sakalauskienės atleidimo iš pareigų (Nr. T2-190)    0_document.docx
10:33:00 - 10:35:00 S. Venslavičienė Priimtas
9 Dėl investicijų projekto „Ramygalos seniūnijos administracinio pastato, esančio Vadoklių g. 10, Ramygalos m., Panevėžio r., energinio efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo (Nr. T2-186)    0_document.doc
   1_document.doc
10:35:00 - 10:37:00 R. Samkus Priimtas
10 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-LVPA-R-821 priemonę „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ (Nr. T2-185)    0_document.docx
10:37:00 - 10:39:00 M. Bražėnienė Priimtas
11 Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-182 ,,Dėl dalinio rėmimo skyrimo kultūros projektams“ pakeitimo (Nr. T2-195)    0_document.docx
10:39:00 - 10:43:00 A. K. Rimkus Priimtas
12 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui (Nr. T2-196)    0_document.doc
10:43:00 - 10:46:00 A. K. Rimkus Priimtas
Informacija
13 Gauti prašymai Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
10:46:00 - 10:50:00 P. Žagunis Priimtas