Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas 2018-08-30 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-08-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2018–2021 metų veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-162)    0_document.doc
   1_document.doc
10:02:00 - 10:05:00 R. Samkus. Kviesti į posėdį S. Venckus Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo (Nr. T2-161)    0_document.docx
10:05:00 - 10:08:00 R. Samkus Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-101 „Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-178)    0_document.docx
   1_document.docx
10:08:00 - 10:12:00 V. Savickienė. Kviesti į posėdį J. Pagojienė Priimtas
4 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-180)    0_document.docx
   1_document.docx
10:12:00 - 10:14:00 V. Savickienė Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-172)    0_document.docx
10:14:00 - 10:17:00 R. Valantinienė. Kviesti į posėdį A. Busila Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-177)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
10:17:00 - 00:00:10 G. Šarkiūnienė Priimtas
7 Dėl pedagogų, gydytojų ir slaugytojų, kultūros ir meno, socialinių darbuotojų dalinių kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-171)    0_document.doc
10:21:00 - 10:25:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-182)    0_document.docx
   1_document.doc
10:25:00 - 10:30:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono geriausio Metų mokytojo vardo suteikimo (Nr. T2-165)    0_document.doc
10:30:00 - 10:32:00 A. K. Rimkus Priimtas
10 Dėl klasių (grupių) skaičiaus nustatymo Panevėžio rajono muzikos mokykloje (Nr. T2-166)    0_document.doc
10:32:00 - 10:34:00 A. K. Rimkus Priimtas
11 Dėl pritarimo „Erasmus+“ KA3 programos projekto įgyvendinimui (Nr. T2-164)    0_document.docx
10:34:00 - 10:36:00 A. K. Rimkus Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo (Nr. T2-174)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
10:36:00 - 10:39:00 S. Venslavičienė Priimtas
13 Dėl apmokėjimo kultūros ir meno darbuotojams už suteiktas kvalifikacines klases (Nr. T2-173)    0_document.docx
10:39:00 - 10:43:00 S. Venslavičienė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-163)    0_document.docx
10:43:00 - 10:46:00 S. Venslavičienė Priimtas
15 Dėl kandidato siūlymo apdovanoti ženklu „Auksinės krivūlės riteris“ (Nr. T2-169)    0_document.docx
10:46:00 - 10:49:00 S. Venslavičienė Priimtas
16 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“ (Nr. T2-155)    0_document.docx
10:49:00 - 10:51:00 M. Bražėnienė Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-179)    0_document.docx
10:51:00 - 10:53:00 I. Kulikauskienė Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-183)    0_document.docx
   1_document.docx
10:53:00 - 10:55:00 I. Kulikauskienė Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-156)    0_document.docx
10:55:00 - 10:57:00 A. Čiegytė Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-219 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-160)    0_document.docx
10:57:00 - 10:59:00 A. Čiegytė Priimtas
21 Dėl sutikimo priimti nekilnojamąjį turtą pagal dovanojimo sutartį (Nr. T2-158)    0_document.doc
10:59:00 - 11:01:00 A. Čiegytė Priimtas
22 Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-122 „Dėl Savivaldybės parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo ir leidimo parduoti Savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus“ pakeitimo (Nr. T2-157)    0_document.doc
11:01:00 - 11:03:00 A. Čiegytė Priimtas
23 Dėl sutikimo priimti turtą pagal dovanojimo sutartį (Nr. T2-159)    0_document.doc
11:03:00 - 11:05:00 A. Čiegytė Priimtas
24 Dėl patalpų nuomos (Nr. T2-168)    0_document.docx
11:05:00 - 11:07:00 A. Čiegytė Priimtas
25 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-167)    0_document.doc
11:07:00 - 11:09:00 A. Čiegytė Priimtas
26 Dėl sutikimo priimti žemės sklypą pagal dovanojimo sutartį (Nr. T2-184)    0_document.doc
11:09:00 - 11:11:00 A. Čiegytė Priimtas
27 Dėl gatvių pavadinimų keitimo (Nr. T2-170)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.pdf
11:11:00 - 11:13:00 S. Glinskis Priimtas
28 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-23 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-175)    0_document.docx
11:13:00 - 11:15:00 V. Jakubonis Priimtas
29 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Panevėžio rajono lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-176)    0_document.docx
11:15:00 - 11:17:00 J. Liutkevičienė Priimtas
Informacija
30 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo  0_document.pdf
 1_document.pdf
 2_document.pdf
11:17:00 - 11:20:00 R. Samkus Priimtas
31 Informacija apie Socialinio būsto (įsigyto Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn pagal Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. T-144 „Dėl turto pirkimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn“) pirkimo vykdymo procedūrų patikrinimą. 11:20:00 - 11:23:00 A. Pocius Priimtas
32 Gauti prašymai Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
11:23:00 - 11:25:00 P. Žagunis Priimtas