Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas 2018-03-29 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-03-29 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Panevėžio rajono savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos 2017 metų veiklos ataskaita (Nr. T2-70)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:05:00 - 11:05:00 P. Žagunis. Kviesti į posėdį: administracijos skyrių vedėjai, įstaigų vadovai, seniūnai, bendruomenių pirmininkas. Priimtas
2 Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-73)    0_document.docx
11:05:00 - 11:20:00 E. Lunskis. Kviesti į posėdį: administracijos skyrių vedėjai, įstaigų vadovai, seniūnai, bendruomenių pirmininkas. Priimtas
3 Dėl Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-68)    0_document.docx
   1_document.docx
11:30:00 - 11:35:00 A. P. Paškevičienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-175 „Dėl pritarimo 2014–2020 m. Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui“ pakeitimo (Nr. T2-59)    0_document.docx
11:35:00 - 11:38:00 M. Bražėnienė Priimtas
5 Dėl pritarimo projekto „Panevėžio rajono savivaldybės patirties perdavimas sėkmingam Moldovos ir Gruzijos regionų vystymuisi“ įgyvendinimui pagal Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą (Nr. T2-60)    0_document.docx
11:38:00 - 11:41:00 M. Bražėnienė Priimtas
6 Dėl sutikimo atlikti pastato remonto darbus (Nr. T2-54)    0_document.doc
11:41:00 - 11:44:00 R. Samkus Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-130 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-66)    0_document.docx
11:44:00 - 11:47:00 A. Čiegytė Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-219 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo" pakeitimo (Nr. T2-67)    0_document.docx
11:47:00 - 11:50:00 A. Čiegytė Priimtas
9 Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-76)    0_document.doc
11:50:00 - 11:53:00 A. Čiegytė Priimtas
10 Dėl pritarimo atlikti pastato, esančio Draugystės g. 22, Bernatonių k., Panevėžio r. sav., stogo remonto darbus (Nr. T2-77)    0_document.doc
11:53:00 - 11:59:00 A. Čiegytė Priimtas
11 Dėl Savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-229 "Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose dokumentų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-58)    0_document.docx
11:59:00 - 12:02:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl Savivaldybės parduodamo savivaldybės būsto sąrašo patvirtinimo ir leidimo parduoti savivaldybės būstą (Nr. T2-55)    0_document.doc
12:05:00 - 12:08:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-56 "Dėl kaimo bendruomenių, religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų programų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-69)    0_document.docx
12:08:00 - 12:11:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių priėmimo laiko nustatymo, mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2018–2019 m. m. patvirtinimo (Nr. T2-72)    0_document.docx
12:11:00 - 12:14:00 A. K. Rimkus Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metais bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-57)    0_document.docx
12:14:00 - 12:17:00 A. K. Rimkus. Kviesti į posėdį L. Miliukas. Priimtas
16 Dėl Panevėžio r. muzikos mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-62)    0_document.docx
12:17:00 - 12:20:00 A. K. Rimkus. Kviesti į posėdį L. Plančiūnienė Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2018–2019 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo modelių patvirtinimo (Nr. T2-71)    0_document.docx
12:20:00 - 12:23:00 A. K. Rimkus Priimtas
18 Dėl Atlyginimo dydžio už Panevėžio r. muzikos mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-63)    0_document.docx
   1_document.docx
12:23:00 - 12:26:00 A. K. Rimkus. Kviesti į posėdį L. Plančiūnienė. Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl Mokinių priėmimo į muzikos mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-65)    0_document.docx
12:26:00 - 12:29:00 A. K. Rimkus. Kviesti į posėdį L. Plančiūnienė. Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-135 ,,Dėl Panevėžio rajono kultūros centrų pavadinimų pakeitimo ir kultūros centrų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-61)    0_document.docx
12:29:00 - 12:32:00 A. K. Rimkus Priimtas
21 Dėl Geriausio metų kultūros darbuotojo vardo suteikimo (Nr. T2-56)    0_document.docx
12:32:00 - 12:35:00 A. K. Rimkus Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-74)    0_document.doc
12:35:00 - 12:38:00 A. Pocius Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. T2-75)    0_document.doc
12:38:00 - 12:41:00 R. Valantinienė Priimtas
24 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo (Nr. T2-64)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
   6_document.pdf
   7_document.pdf
   8_document.pdf
   9_document.pdf
   10_document.pdf
   11_document.pdf
12:41:00 - 12:44:00 S. Glinskis Priimtas
25 Dėl įgaliojimo suteikimo sudaryti servituto nustatymo sandorius (Nr. T2-78)    0_document.doc
12:44:00 - 12:50:00 S. Glinskis Priimtas
Informacija
26 Gauti prašymai Panevėžio rajono savivaldybės merui, tarybai  0_document.pdf
12:50:00 - 12:55:00 P. Žagunis Priimtas