Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas 2017-05-04 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-05-04 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl pritarimo švietimo įstaigų vadovų 2016 metų veiklos ataskaitoms (Nr. T2-108)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
   3_document.docx
   4_document.doc
   5_document.docx
   6_document.doc
   7_document.docx
   8_document.docx
   9_document.docx
   10_document.docx
   11_document.doc
   12_document.docx
   13_document.doc
   14_document.docx
   15_document.doc
   16_document.doc
   17_document.doc
   18_document.doc
   19_document.docx
   20_document.doc
   21_document.doc
   22_document.docx
   23_document.doc
   24_document.doc
   25_document.doc
   26_document.docx
   27_document.doc
   28_document.docx
   29_document.doc
10:05:00 - 10:20:00 A. K. Rimkus. Kviečiamieji į posėdį: V. Pocius, V. Juozapavičiūtė-Kuprienė, A. Raišienė, R. Skrickienė, A. Sakalauskienė; Skyriaus specialistai Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl Panevėžio rajono geriausio Metų mokytojo vardo suteikimo atrankos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“pakeitimo (Nr. T2-96)    0_document.docx
10:20:00 - 10:23:00 A. K. Rimkus Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2017–2018 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo (Nr. T2-102)    0_document.docx
10:23:00 - 10:28:00 A. K. Rimkus Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Panevėžio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-109)    0_document.docx
10:28:00 - 10:38:00 S. Biveinienė. Kviečiamieji į posėdį UAB „Jostra“ atstovai Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo (Nr. T2-114)    0_document.docx
10:38:00 - 10:43:00 S. Biveinienė Nepriimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-106)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.pdf
   3_document.docx
   4_document.pdf
   5_document.docx
   6_document.pdf
   7_document.docx
   8_document.pdf
   9_document.docx
   10_document.pdf
   11_document.docx
   12_document.pdf
   13_document.docx
   14_document.pdf
   15_document.docx
   16_document.pdf
   17_document.docx
   18_document.pdf
10:43:00 - 10:48:00 M. Bražėnienė Priimtas
7 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ (Nr. T2-100)    0_document.docx
10:48:00 - 10:51:00 M. Bražėnienė Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-113)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
10:51:00 - 10:54:00 E. Lunskis Priimtas
9 Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo (Nr. T2-99)    0_document.doc
   1_document.doc
10:54:00 - 10:57:00 E. Lunskis Priimtas
10 Dėl biudžetinių įstaigų valomų patalpų vidaus ir lauko plotų normatyvų nustatymo (Nr. T2-107)    0_document.docx
10:57:00 - 11:07:00 S. Venslavičienė Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2017 metais objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-110)    0_document.docx
11:07:00 - 11:10:00 R. Samkus Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-112)    0_document.docx
   1_document.docx
11:10:00 - 11:13:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl pavedimo Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Nr. T2-111)    0_document.doc
11:13:00 - 11:16:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. T2-97)    0_document.doc
11:16:00 - 11:19:00 A. Čiegytė Priimtas
15 Dėl valstybės turto pardavimo ir nurašymo (Nr. T2-95)    0_document.doc
11:19:00 - 11:22:00 A. Čiegytė Priimtas
16 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-105)    0_document.doc
11:22:00 - 11:25:00 A. Čiegytė Priimtas
17 Dėl pirčių paslaugų tarifo nustatymo (Nr. T2-104)    0_document.doc
11:25:00 - 11:28:00 A. Čiegytė Priimtas
18 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo (Nr. T2-103)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
11:28:00 - 11:31:00 S. Glinskis Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T-189 „Dėl pritarimo melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Žibartonių drenažas“projekto „Panevėžio rajono Krekenavos seniūnijos melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Žibartonių drenažas“ narių žemės sklypų dalies melioracijos statinių rekonstravimas“rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarakai“ pakeitimo (Nr. T2-98)    0_document.doc
   1_document.doc
11:31:00 - 11:34:00 A. Berežanskis Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-101)    0_document.doc
11:34:00 - 11:37:00 I. Kulikauskienė Priimtas
Papildomas klausimas
21 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. T2-115)    0_document.doc
11:37:00 - 11:42:00 A. Čiegytė Priimtas
Informacija
22 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
11:42:00 - 11:45:00 P. Žagunis Priimtas