Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas 2017-01-26 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-01-26 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-135 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-246 „Dėl VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-7)    0_document.docx
10:05:00 - 10:08:00 R. Valantinienė, kviečiama į posėdį I. Janušonienė Nepriimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-158 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-245 „Dėl VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-6)    0_document.docx
10:08:00 - 10:11:00 R. Valantinienė, kviečiama į posėdį N. Lekarauskienė Nepriimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. T-204 „ Dėl VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-1)    0_document.docx
10:11:00 - 10:14:00 R. Valantinienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-135 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-2)    0_document.docx
10:14:00 - 10:17:00 R. Valantinienė Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-13)    0_document.docx
10:17:00 - 10:20:00 R. Valantinienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetų patvirtinimo (Nr. T2-5)    0_document.docx
10:20:00 - 10:25:00 R. Valantinienė Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono Garbės piliečio vardo suteikimo (Nr. T2-9)    0_document.docx
10:25:00 - 10:28:00 A. Pocius Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės studijų rėmimo komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-10)    0_document.docx
10:28:00 - 10:31:00 A. Pocius Priimtas
9 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje nustatymo (Nr. T2-19)    0_document.doc
10:31:00 - 10:36:00 S. Venslavičienė Priimtas
10 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“. (Nr. T2-4)    0_document.docx
10:36:00 - 10:39:00 M. Bražėnienė Priimtas
11 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ (Nr. T2-8)    0_document.docx
10:39:00 - 10:42:00 M. Bražėnienė Priimtas
12 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ (Nr. T2-3)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:42:00 - 10:45:00 M. Bražėnienė Priimtas
13 Dėl 2017 m. kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-20)    0_document.doc
10:45:00 - 10:50:00 A. K. Rimkus Priimtas
14 Dėl Vaikų ir mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir finansavimo nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-17)    0_document.docx
10:50:00 - 10:53:00 A. K. Rimkus Nepriimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 20 d.sprendimo Nr.T-111 „Dėl Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-15)    0_document.doc
10:53:00 - 10:56:00 A. K. Rimkus Priimtas
16 Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T-211 "Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-165 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo (Nr. T2-12)    0_document.docx
10:56:00 - 10:59:00 A. Čiegytė Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų I pusmečio viešųjų darbų programos patvirtinimo (Nr. T2-18)    0_document.docx
10:59:00 - 11:02:00 A. Čiegytė Priimtas
18 Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-16)    0_document.doc
11:02:00 - 11:05:00 A. Čiegytė Priimtas
19 Dėl nepriklausomo audito atlikimo Viešojoje įstaigoje Velžio komunaliniame ūkyje (Nr. T2-21)    0_document.docx
11:05:00 - 11:08:00 A. Čiegytė Priimtas
20 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-11)    0_document.doc
11:08:00 - 11:11:00 A. Čiegytė Priimtas
21 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo (Nr. T2-14)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
   6_document.pdf
11:11:00 - 11:14:00 S. Trečiokienė Priimtas
Papildomas klausimas
22 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. T2-22)    0_document.doc
11:14:00 - 11:17:00 A. Čiegytė Priimtas
Informacija
23 Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto projektą 11:17:00 - 11:27:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
24 Informacija apie Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 11:27:00 - 11:30:00 M. Bražėnienė Priimtas
25 Informacija apie 2016 m. kultūros centrų ir meno darbuotojų atestavimo rezultatus  0_document.pdf
11:30:00 - 11:35:00 A. K. Rimkus Priimtas
26 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
11:35:00 - 11:38:00 A. Pocius Balsuojama