Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas 2016-11-17 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-11-17 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 DĖL audito atlikimo ir audito įmonės parinkimo konkurso organizavimo viešojoje įstaigoje Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centre (Nr. T2-195)    0_document.docx
10:15:00 - 10:18:00 R. Valantinienė, kviečiama į posėdį R. Lekarauskienė Priimtas
2 DĖL AUDITO ATLIKIMO IR AUDITO ĮMONĖS PARINKIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOJE (Nr. T2-196)    0_document.docx
10:18:00 - 10:21:00 R. Valantinienė, kviečiama į posėdį V. Januškienė Priimtas
3 DĖL SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO LOVŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO (Nr. T2-201)    0_document.docx
10:21:00 - 10:24:00 R. Valantinienė, kviečiama į posėdį V. Januškienė Priimtas
4 Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifo nustatymo (Nr. T2-209)    0_document.docx
10:24:00 - 10:27:00 A. Čiegytė, kviečiami į posėdį A. Dirsė, B. Zaronskis Priimtas
5 Dėl audito atlikimo ir audito įmonės parinkimo konkurso organizavimo viešoje įstaigoje Velžio komunaliniame ūkyje (Nr. T2-203)    0_document.docx
10:27:00 - 10:32:00 A. Čiegytė, kviečiamas į posėdį V. Virbalas Priimtas
6 Dėl Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-193)    0_document.docx
10:32:00 - 10:37:00 V. Savickienė, kviečiamas į posėdį G. Navickas Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T2-212)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
   6_document.xlsx
   7_document.xlsx
10:37:00 - 10:42:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr.T-31 " Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016 m. aplinkos apsaugos rėmimo programos patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-199)    0_document.docx
10:42:00 - 10:45:00 S. Biveinienė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2016 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-194)    0_document.docx
10:45:00 - 10:48:00 R. Samkus Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-208)    0_document.docx
10:48:00 - 10:51:00 I. Kulikauskienė Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą“ pakeitimo (Nr. T2-191)    0_document.docx
10:51:00 - 10:54:00 I. Kulikauskienė Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-187)    0_document.docx
   1_document.docx
10:54:00 - 10:57:00 S. Venslavičienė Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-199 „Dėl įgaliojimų perdavimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-186)    0_document.docx
10:57:00 - 11:00:00 S. Venslavičienė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybei, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-189)    0_document.docx
11:00:00 - 11:03:00 S. Venslavičienė Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-73 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ pakeitimo (Nr. T2-188)    0_document.docx
11:03:00 - 11:06:00 S. Venslavičienė Priimtas
16 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-210)    0_document.docx
11:06:00 - 11:09:00 S. Venslavičienė Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų skatinimo ir materialinių pašalpų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-207)    0_document.docx
11:09:00 - 11:12:00 S. Venslavičienė Priimtas
18 Dėl didžiausio valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje nustatymo (Nr. T2-184)    0_document.docx
11:12:00 - 11:15:00 S. Venslavičienė Priimtas
19 Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-190)    0_document.docx
11:15:00 - 11:18:00 V. Savickienė Priimtas
20 Dėl savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-211)    0_document.docx
11:18:00 - 11:21:00 K. A. Rimkus Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-246 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T-223 „Dėl pritarimo projektų rengimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas" pakeitimo" pakeitimo (Nr. T2-206)    0_document.docx
11:21:00 - 11:24:00 V. Petrauskienė Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 12 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-180)    0_document.xlsx
   1_document.docx
11:24:00 - 11:27:00 V. Petrauskienė Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl pritarimo dalyvauti projekte pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos-Lietuvos programą“ pakeitimo (Nr. T2-181)    0_document.docx
11:27:00 - 11:30:00 V. Petrauskienė Priimtas
24 Dėl valstybės turto nurašymo (Nr. T2-205)    0_document.docx
11:30:00 - 11:33:00 A. Čiegytė Priimtas
25 Dėl leidimo sudaryti sutartį ir nuomos mokesčio patvirtinimo (Nr. T2-197)    0_document.docx
11:33:00 - 11:36:00 A. Čiegytė Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo (Nr. T2-198)    0_document.docx
11:36:00 - 11:39:00 A. Čiegytė Priimtas
27 Dėl nuomos sutarčių atnaujinimo (Nr. T2-192)    0_document.docx
11:39:00 - 11:42:00 A. Čiegytė Priimtas
28 Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 12 d. sprendimo Nr. T-92 "Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-204)    0_document.docx
11:42:00 - 11:45:00 A. Čiegytė Priimtas
29 Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir lengavtų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2017 metais (Nr. T2-183)    0_document.docx
11:45:00 - 11:48:00 A. Čiegytė Priimtas
30 Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą Savivaldybės nuosavybėn (Nr. T2-185)    0_document.docx
11:48:00 - 11:51:00 A. Čiegytė Priimtas
31 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo (Nr. T2-200)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
11:51:00 - 11:54:00 S. Glinskis Priimtas
32 Dėl asmens įgaliojimo (Nr. T2-202)    0_document.docx
11:54:00 - 11:57:00 S. Glinskis Priimtas
Papildomas klausimas
33 Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. T2-213)    0_document.docx
11:57:00 - 12:00:00 P. Žagunis Priimtas
Informacija
34 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
12:00:00 - 12:03:00 P. Žagunis Nepriimtas