Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas 2016-01-28 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-01-28 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono Garbės piliečio vardo suteikimo (Nr. T2-10)    0_document.doc
10:05:00 - 10:08:00 A. Pocius Priimtas
2 Dėl įgaliojimo pasirašyti paskolos sutarties pakeitimą (Nr. T2-3)    0_document.docx
10:08:00 - 10:11:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-9)    0_document.docx
10:11:00 - 10:16:00 I. Kulikauskienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2015 m. gruodžio 14 d. sprendimo (Nr. T2-14)    0_document.doc
10:16:00 - 10:18:00 I. Kulikauskienė Nepriimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl Etikos komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-11)    0_document.doc
10:18:00 - 10:20:00 I. Kulikauskienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-78 „Dėl administracinės komisijos prie Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-19)    0_document.docx
10:20:00 - 10:23:00 I. Kulikauskienė Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-243 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių atlyginimų schemų (koeficientais) patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-15)    0_document.docx
10:23:00 - 10:28:00 S. Venslavičienė Priimtas
8 Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-7)    0_document.doc
10:28:00 - 10:33:00 A. K. Rimkus Priimtas
9 Dėl savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-131 „Dėl važiavimo išlaidų kompensavimo rajono bendrojo lavinimo mokyklų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų ir vaikų globos namų mokiniams tvarkos“ pakeitimo (Nr. T2-12)    0_document.doc
10:33:00 - 10:38:00 A. K. Rimkus Nepriimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Panevėžio rajono bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo. (Nr. T2-13)    0_document.doc
10:38:00 - 10:42:00 A. K. Rimkus Nepriimtas
11 Dėl valstybės turto perėmimo (Nr. T2-1)    0_document.doc
10:42:00 - 10:44:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą (Nr. T2-2)    0_document.doc
10:44:00 - 10:47:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lenauda“ šilumos kainos dedamųjų antriesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatymo (Nr. T2-8)    0_document.docx
10:47:00 - 10:50:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-16)    0_document.doc
10:50:00 - 10:53:00 A. Čiegytė Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo (Nr. T2-18)    0_document.doc
10:53:00 - 10:56:00 A. Čiegytė Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-17)    0_document.doc
10:56:00 - 10:59:00 A. Čiegytė Priimtas
17 Dėl savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-229 "Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose dokumentų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-5)    0_document.docx
10:59:00 - 11:03:00 A. Čiegytė Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-4)    0_document.doc
11:03:00 - 11:06:00 A. Pocius Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-6)    0_document.docx
   1_document.doc
   2_document.docx
11:06:00 - 11:10:00 R. Sakalauskienė Priimtas
Informacija
20 Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto projektą 11:10:00 - 11:25:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
21 Informacija apie galimybių studijos „Panevėžio geležinkelio krovinių regioninio terminalo (logistikos centro prie „Rail Baltica“) įrengimas“ parengimą 11:25:00 - 11:35:00 S. Glinskis Priimtas
22 Informacija apie kultūros centrų atestaciją (Nr. T2-20)    0_document.doc
11:35:00 - 11:45:00 A. K. Rimkus Priimtas
23 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.doc
11:45:00 - 11:50:00 P. Žagunis Priimtas