Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas 2015-08-20 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-08-20 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Kurganavos pagrindinės mokyklos direktoriumi Eimantu Leonavičiumi (Nr. T2-173)    0_document.doc
14:05:00 - 14:10:00 S. Venslavičienė. Kviečiamas į posėdį E. Leonavičius. Priimtas
2 Dėl didžiausio leistino pareigybių , finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo (Nr. T2-177)    0_document.docx
14:10:00 - 14:15:00 S. Venslavičienė. Kviečiamieji į posėdį Bernatonių m/d, Berčiūnų, Miežiškių pagr. m-los,Paįstrio Juozo Zikaro, Smilgių, Velžio gimn., Smilgių, Velžio l/d Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-243 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių atlyginimų schemų (koeficientais) patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-174)    0_document.doc
14:15:00 - 14:20:00 S. Venslavičienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybei, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo (Nr. T2-176)    0_document.docx
14:20:00 - 14:25:00 S. Venslavičienė Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-103 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-3 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo" papildymo (Nr. T2-166)    0_document.docx
   1_document.pdf
14:30:00 - 14:33:00 V. Petrauskienė Priimtas
6 Dėl projektų, apmokamų išlaidų kompensavimo būdu, sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-168)    0_document.doc
   1_document.doc
14:33:00 - 14:36:00 V. Petrauskienė Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo. Išvada apie Kontrolės ir audito ataskaitą (Nr. T2-158)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
14:36:00 - 14:42:00 D. Juodelienė Priimtas
8 Išvada apie Panevėžio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo (Nr. T2-156)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
   6_document.xlsx
   7_document.xlsx
   8_document.xlsx
   9_document.xlsx
   10_document.xlsx
   11_document.pdf
14:42:00 - 14:50:00 R. Z. Viškelienė, D. Ulianskienė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T2-175)    0_document.docx
   1_document.xls
   2_document.xls
   3_document.xls
   4_document.xls
   5_document.xls
   6_document.xls
14:50:00 - 14:55:00 D. Ulianskienė Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-157)    0_document.doc
   1_document.docx
14:55:00 - 14:58:00 D. Ulianskienė Priimtas
11 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio (Nr. T2-159)    0_document.doc
14:58:00 - 15:01:00 J. Balčienė Priimtas
12 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-170)    0_document.doc
15:01:00 - 15:04:00 J. Balčienė Priimtas
13 Dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą (Nr. T2-171)    0_document.doc
15:04:00 - 15:07:00 J. Balčienė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-179)    0_document.doc
15:07:00 - 15:13:00 J. Balčienė Priimtas
15 Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Panevėžio rajono savivaldybės tvarkos aprašo (Nr. T2-178)    0_document.doc
15:13:00 - 15:16:00 J. Balčienė Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015-03-27 d. sprendimu Nr. T-40 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių priėmimo laiko, mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus nustatymo 2015-2016 m. m.“ pakeitimo (Nr. T2-172)    0_document.docx
15:16:00 - 15:21:00 A. K. Rimkus Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono Geriausio metų mokytojo vardo suteikimo (Nr. T2-160)    0_document.doc
15:21:00 - 15:24:00 A. K. Rimkus Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono Ėriškių kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo (Nr. T2-165)    0_document.doc
15:24:00 - 15:27:00 A. K. Rimkus Priimtas
19 Dėl atestavimo komisijos kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojams atestuoti sudarymo (Nr. T2-164)    0_document.doc
15:27:00 - 15:30:00 A. K. Rimkus Priimtas
20 Dėl naudingųjų iškasenų teritorijų išdėstymo Panevėžio rajone specialiojo plano patvirtinimo (Nr. T2-162)    0_document.pdf
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
   6_document.pdf
   7_document.pdf
   8_document.pdf
   9_document.pdf
   10_document.pdf
   11_document.pdf
   12_document.pdf
   13_document.pdf
   14_document.pdf
   15_document.pdf
   16_document.pdf
   17_document.pdf
   18_document.pdf
   19_document.pdf
   20_document.pdf
   21_document.pdf
   22_document.pdf
   23_document.pdf
   24_document.pdf
   25_document.doc
15:30:00 - 15:33:00 S. Biveinienė. Kviečiama į posėdį E. Klimavičienė. Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-229 „Dėl VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos stebėtojų tarybos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-169)    0_document.doc
15:33:00 - 15:36:00 A. Pocius Priimtas
22 Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją (Nr. T2-161)    0_document.doc
15:36:00 - 15:39:00 A. Pocius Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-167)    0_document.docx
15:39:00 - 15:42:00 I. Kulikauskienė Priimtas
24 Dėl pritarimo 2014 - 2020 m. Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui (Nr. T2-180)    0_document.doc
   1_document.docx
   2_document.doc
   3_document.pdf
   4_document.pdf
15:42:00 - 15:52:00 E. Lunskis Priimtas
Informacija
25 Dėl informacijos apie ikimokyklinių įstaigų plėtrą (Nr. T2-182)    0_document.doc
   1_document.doc
15:52:00 - 15:57:00 A. K. Rimkus Priimtas
26 Dėl informacijos apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą (Nr. T2-181)    0_document.doc
   1_document.doc
15:57:00 - 16:02:00 A. K. Rimkus Priimtas