Savivaldybės tarybos komitetai ir jų sudėtis

Biudžeto, ekonomikos ir investicijų komitetas

 1. Povilas Žagunis – komiteto pirmininkas;
 2. Angelė Narbutienė – komiteto pirmininko pavaduotoja;
 3. Dalius Dirsė;
 4. Vytautas Rapolas Gritėnas;
 5. Daiva Juodelienė;
 6. Albinas Kisielis;
 7. Jonas Masiokas;
 8. Rolandas Ulis.

Kaimo, sveikatos ir socialinių reikalų komitetas

 1. Modesta Petrauskaitė – komiteto pirmininkė;
 2. Kazimieras Algirdas Budrys – komiteto pirmininko pavaduotojas;
 3. Alfonsas Bakšys;
 4. Genė Jakaitienė;
 5. Petras Nevulis;
 6. Valentinas Osipovas;
 7. Angelė Pranaitytė;
 8. Donatas Tumas;
 9. Audrius Zalatoris.

Kontrolės komitetas

 1. Daiva Juodelienė – komiteto pirmininkė;
 2. Angelė Narbutienė – komiteto pirmininko pavaduotoja;
 3. Alfonsas Bakšys;
 4. Osvaldas Dirsė;
 5. Albinas Kisielis;
 6. Vaclovas Krikščiūnas;
 7. Valentinas Osipovas.

Švietimo, kultūros, jaunimo ir savivaldos reikalų komitetas

 1. Laura Mackevičienė – komiteto pirmininkė;
 2. Algimantas Birbilas – komiteto pirmininko pavaduotojas;
 3. Osvaldas Dirsė;
 4. Jūratė Januškienė;
 5. Jonas Kaušakys;
 6. Lina Kairytė;
 7. Ramutė Kavaliauskaitė;
 8. Vaclovas Krikščiūnas.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-03-21 13:27