Savivaldybės tarybos komitetai ir jų sudėtis

Biudžeto, ekonomikos ir investicijų komitetas
PirmininkėAngelė Narbutienė8 686 08 846, narbutiene@panrs.lt
Pirmininko pavaduotojasJonas Masiokas8 614 64 566, masiokas@panrs.lt
Nariai:Albinas Kisielis8 686 83 133, albinas.kisielis@panrs.lt
Vitalija Kuliešienė8 699 32 683, kuliesiene@panrs.lt
Juozas Mikšys8 699 87 775, juozas.miksys@panrs.lt
Antanas Pocius8 662 05 501, antanas.pocius@panrs.lt
Donatas Tumas8 687 57 960, 3dtumas@gmail.com
Vytautas Liepa8 698 86 127, vytasliepa@gmail.com
Kaimo, sveikatos ir socialinių reikalų komitetas
PirmininkėJūratė Januškienė8 616 22 832, jurate.januskiene@panrs.lt
Pirmininko pavaduotojasKazimieras Algirdas Budrys8 618 40 970, budrys@panrs.lt
Nariai:Vidas Augulis8 614 86 889, vidas.augulis@panrs.lt
Alfonsas Bakšys8 686 61 232, alfonsas.baksys@panrs.lt
Daiva Juodelienė8 616 52 340, daiva.juodeliene@panrs.lt
Modesta Petrauskaitė8 698 23 565, modesta.petrauskaite@panrs.lt
Audrius Zalatoris8 687 77 099, zalatoris@panrs.lt
Antanas Zopelis8 685 83 265, zopelis@panrs.lt
Kontrolės komitetas
PirmininkėDaiva Juodelienė8 616 52 340, daiva.juodeliene@panrs.lt
Pirmininkės pavaduotojaAngelė Narbutienė8 686 08 846, narbutiene@panrs.lt
NariaiSaulius Kronis8 615 46 619, saulius.kronis@panrs.lt
Osvaldas Dirsė8 686 12 177, dirse@panrs.lt
Genė Jakaitienė8 612 38 226, gene.jakaitiene@panrs.lt
Jonas Kaušakys8 612 22 306, kausakys@panrs.lt
Vitalija Kuliešienė8 699 32 683, kuliesiene@panrs.lt
Rimantas Pranys8 616 48 684, rimantas.pranys@panrs.lt
Švietimo, kultūros, jaunimo ir savivaldos reikalų komitetas
PirmininkasJonas Kaušakys8 612 22 306, kausakys@panrs.lt
Pirmininko pavaduotojasDalius Dirsė8 687 19 210, dalius.dirse@panrs.lt
Nariai:Algimantas Birbilas8 616 19 416, algimantas.birbilas@panrs.lt
Osvaldas Dirsė8 686 12 177, dirse@panrs.lt
Genė Jakaitienė8 612 38 226, gene.jakaitiene@panrs.lt
Lina Kairytė8 615 41 581, lina.kairyte@panrs.lt
Saulius Kronis8 615 46 619, saulius.kronis@panrs.lt
Rimantas Pranys8 616 48 684, rimantas.pranys@panrs.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2020-12-21 13:48