Savivaldybės tarybos komitetai ir jų sudėtis

Biudžeto, ekonomikos ir investicijų komitetas
PirmininkėAngelė Narbutienė8 686 08 846, [email protected]
Pirmininko pavaduotojasJonas Masiokas8 614 64 566, [email protected]
Nariai:Albinas Kisielis8 686 83 133, [email protected]
Vitalija Kuliešienė8 699 32 683, [email protected]
Juozas Mikšys8 699 87 775, [email protected]
Antanas Pocius8 662 05 501, [email protected]
Donatas Tumas8 687 57 960, [email protected]
Laura Mackevičienė8 651 84 242 [email protected]
Kaimo, sveikatos ir socialinių reikalų komitetas
PirmininkėJūratė Januškienė8 616 22 832, [email protected]
Pirmininko pavaduotojasKazimieras Algirdas Budrys8 618 40 970, [email protected]
Nariai:Vidas Augulis8 614 86 889, [email protected]
Alfonsas Bakšys8 686 61 232, [email protected]
Daiva Juodelienė8 616 52 340, [email protected]
Modesta Petrauskaitė8 698 23 565, [email protected]
Audrius Zalatoris8 687 77 099, [email protected]
Antanas Zopelis8 685 83 265, [email protected]
Kontrolės komitetas
PirmininkėDaiva Juodelienė8 616 52 340, [email protected]
Pirmininkės pavaduotojaAngelė Narbutienė8 686 08 846, [email protected]
NariaiSaulius Kronis8 615 46 619, [email protected]
Osvaldas Dirsė8 686 12 177, [email protected]
Genė Jakaitienė8 612 38 226, [email protected]
Jonas Kaušakys8 612 22 306, [email protected]
Vitalija Kuliešienė8 699 32 683, [email protected]
Rimantas Pranys8 616 48 684, [email protected]
Švietimo, kultūros, jaunimo ir savivaldos reikalų komitetas
PirmininkasJonas Kaušakys8 612 22 306, [email protected]
Pirmininko pavaduotojasDalius Dirsė8 687 19 210, [email protected]
Nariai:Algimantas Birbilas8 616 19 416, [email protected]
Osvaldas Dirsė8 686 12 177, [email protected]
Genė Jakaitienė8 612 38 226, [email protected]
Lina Kairytė8 615 41 581, [email protected]
Saulius Kronis8 615 46 619, [email protected]
Rimantas Pranys8 616 48 684, [email protected]

Paskutinis atnaujinimas: 2022-05-10 13:32