Spalio 2–6 dienomis Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelyje – darželyje „Bitutė“  lankėsi viešnios iš Latvijos miestelio Priekuli lopšelio-darželio „Mezmalina“. Šiuo vizitu pradėjome įgyvendinti  tarptautinį Nordplus Junior mokytojų mainų projektą „Do not stop“. Šio projekto tikslas – pasidalyti gerąja patirtimi. Visą savaitę pedagogės iš Latvijos dalyvavo mokytojų vedamose veiklose, apžiūrėjo ugdymo įstaigos edukacines erdves. Aplankė darželio socialinius partnerius – Naujamiesčio mokyklą ir Naujamiesčio kultūros centrą-dailės galeriją. Drauge su Panevėžio rajono mokytojais paminėjo Tarptautinę mokytojo dieną Bistrampolio dvare.

Projekto metu mūsų darželio mokytojos pasidalino gerąja patirtimi apie vaikų ugdymą per judesį, žaidimus ir pojūčius. Pristatė savo pagamintas ugdymo priemones iš antrinių žaliavų. Mokytojos diskutavo apie Baltijos šalių švietimo sistemos panašumus ir skirtumus. Numatė tolimesnes projekto veiklas. Aptarė dar laukiančius susitikimus Latvijoje.

 Nordplus Junior projektas „Do not stop“ leidžia mums plėsti ugdymo per judesį ir darnaus ugdymo patirtį bei siekti glaudaus mokytojų bendradarbiavimo kuriant į vaikus orientuotą, sveikesnę, laimingesnę ir tvaresnę mokymosi aplinką.


Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Laura Vilimavičienė

 

image_print