Panevėžio rajono švietimo bendruomenė paminėjo Tarptautinę mokytojų dieną. Iškilmės vyko Juozo Miltinio dramos teatre.

Pasveikinti pedagogų atvyko Panevėžio rajono savivaldybės vadovai, Savivaldybės tarybos nariai, Panevėžio vyskupas ordinaras Linas Vodopjanovas, Lietuvos Respublikos Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė, Lietuvos Respublikos Seimo narys Tomas Tomilinas,  Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato viršininkas Vidas Sabonis, kiti svečiai, bendradarbiai, kolegos.

Meras Povilas Žagunis sveikinimo kalboje dėkojo mokytojams už atsakingą ir nuoširdų darbą, ugdant jaunąją kartą.

„Jūsų profesija ypatinga – be jūsų nebūtų jokios kitos profesijos“, – mokytojų misijos išskirtinumą pabrėžė rajono vadovas.

Švietimo bendruomenę sveikino Savivaldybės tarybos narės Modesta Petrauskaitė ir Daiva Juodelienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Algirdas Kęstutis Rimkus, Smilgių seniūnijos seniūnas Edmundas Toliušis – visų seniūnų vardu, Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos pirmininkė Odeta Baltramiejūnienė, Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos, viešosios bibliotekos ir rajono kultūros centrų atstovai.

Perduotos Lietuvos Respublikos Seimo narės Guodos Burokienės, Europos Parlamento narių Bronio Ropės ir Juozo Oleko padėkos.

Šventėje paskelbti mokyklų edukacinių erdvių 2022 metų konkurso laimėtojai. Jais tapo Raguvos ir Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos, Naujamiesčio lopšelis-darželis „Bitutė“, Smilgių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius. Savivaldybės administracijos direktorius Eugenijus Lunskis  pasveikino šių įstaigų vadoves ir joms įteikė piniginius prizus.

Tęsiant ilgametę, nuo 2006 m. gyvuojančią, tradiciją šventės kulminacija tapo Panevėžio rajono Geriausio metų mokytojo apdovanojimas. Atrankos komisijos pirmininkas mero pavaduotojas Antanas Pocius paskelbė, kad šiemet šis garbingas vardas suteiktas Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotojai Renatai Jankevičienei.

R. Jankevičienė svariai prisideda prie konceptualių darbų švietimo srityje formuojant bei įgyvendinant Panevėžio rajono švietimo srities strategiją, gilinant pedagogų kompetencijas, vykdant neformaliojo suaugusiųjų švietimo bei Trečiojo amžiaus universiteto veiklas.

R. Jankevičienė rengia ir įgyvendina įvairius suaugusiųjų mokymui skirtus tarptautinius projektus. Šiuo metu andragogė įgyvendina „Erasmus+“ KA1 projektą „Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus“.

R. Jankevičienė organizuoja profesinės patirties sklaidos renginius, skirtus mokytojų kompetencijoms plėtoti. Teikia neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, padedančias pedagogams dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį, telkia švietimo bendruomenę rengtis dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas.

Dėkodama už apdovanojimą R. Jankevičienė peržvelgė savo pedagoginį kelią. 11 darbo metų Vadoklių vidurinėje mokykloje, 11 metų – Velžio gimnazijoje, kartu darbuojantis ir Švietimo centre. Pastarąją įstaigą vienintele darboviete pasiliko supratusi, kad adragogiją derinti su mokytojos darbu gimnazijoje pernelyg sudėtinga.

„Nesvarbu, kokį vaidmenį pasirinksite gyvenime – mero, mokytojo ar renginio vedėjo. Svarbu jį atlikti nuoširdžiai ir su meile“, – apibendrino Metų mokytoja.

Panevėžio rajono Geriausio metų mokytojo vardo nominacija Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2006 m. įsteigta siekiant paskatinti ir pagerbti pedagogus už praktinės veiklos nuopelnus, mokinių pasiekimus, reikšmingus darbus pedagogikos srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą. Iki šiol šis vardas suteiktas dvidešimčiai rajono mokytojų.

Renginį vedė Ėriškių kultūros centro kultūrinių veiklų organizatorius Valdemaras Liudvinavičius, koncertinę programą parengė Miežiškių kultūros centro populiariosios muzikos grupė „Pilnatis“.

Šventės dalyviai pakviesti pasižiūrėti Juozo Miltinio dramos teatro šokio spektaklį „Kūnai”.

Meras padėkos raštais apdovanojo šiuos Panevėžio rajono pedagogus:

Daivą Valkūnienę, muzikos mokyklos fortepijono mokytoją metodininkę;

Ramutę Adomavičę, Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoją metodininkę;

Dalią Kukenienę, Velžio gimnazijos bibliotekos-informacinio centro vedėją;

Laimą Černienę, Ramygalos gimnazijos pradinių klasių mokytoją metodininkę;

Sigitą Puplauskienę, Naujamiesčio mokyklos biologijos mokytoją metodininkę;

Kristiną Čiplienę, Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos fizinio ugdymo mokytoją metodininkę;

Astą Savickienę, Paliūniškio pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytoją metodininkę;

Sigitą Jasiūnienę, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę.

Nacionalinės švietimo agentūros direktorė R. Krasauskienė švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės padėkas įteikė: 

Rimai Balčiuvienei, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei;

Editai Davidonytei, Velžio gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui;

Vitalijai Magylienei, Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ priešmokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei;

Gitai Kubilienei, Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos direktorei.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėkos raštais vedėjas A. K. Rimkus apdovanojo:

Vilmą Orlovienę, Piniavos mokyklos-darželio pradinių klasių mokytoją metodininkę;

Laimutę Rasalskienę, Ramygalos lopšelio-darželio „Gandriukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoją metodininkę;

Dalią Balčiuvienę, Ramygalos gimnazijos Vadoklių skyriaus anglų ir rusų kalbų vyresniąją mokytoją;

Editą Tautkienę, Pažagienių mokyklos-darželio priešmokyklinio ugdymo mokytoją metodininkę;

Liną Janauskienę, Smilgių gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros vyresniąją mokytoją;

Sigitą Gedyminienę, Velžio lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ logopedę metodininkę;

Jekateriną Lednevą, Dembavos progimnazijos rusų kalbos vyresniąją mokytoją.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas A. K. Rimkus padėkos raštą už nuolatinį dėmesį švietimo bendruomenei, įžvalgumą, pagarbą žmonėms, bendruomeniškumo stiprinimą, tolerancijos ir geranoriškumo skatinimą įteikė merui P. Žaguniui.

Seimo narys Tomas Tomilinas apdovanojo Rimtą Baltušį, Velžio gimnazijos direktorių.

Seimo narės Guodos Burokienės padėkos įteiktos Ilonai Čingienei, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei, ir Ritai Karpavičienei, Raguvos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei.

Europos Parlamento nario Bronio Ropės padėka perduota Panevėžio r. muzikos mokyklos direktorei Laimai Plančiūnienei.

Europos Parlamento nario Juozo Oleko padėka įteikta Metų mokytojai R. Jankevičienei.


Savivaldybės informacija

Gintaro Lukoševičiaus nuotraukos

 

 

 

image_print